Vindekilde Strandvej

Lystfiskeri ved Vindekilde Strandvej på Sjælland.

Vindekilde Strandvej – lystfiskeri

Vindekilde Strandvej er en af de bedste fiskestrækninger i Nekselø Bugt. Man kan på sin vis dele strækningen op i 3 fiskepladser eller bare affiske hver en meter, hvilket i reglen også giver flere fisk. Der er dog tale om en strækning på flere kilometer.

Fiskepladsen er let tilgængelig. Den egner sig både til fluefiskeri og spinnefiskeri. Som spinnefisker får man uden tvivl flest fisk ud af pladsen. Det er der et par gode grunde til. Nummer ét er at fiskene ofte er at finde og fange både langt ude og langt inde. Den anden grund er at man både kan bruge små og helt store agn som spinnefisker. Ca. 2 tredjedele af året er havørrederne, som der er flest af på pladsen, mest interesserede i at jage større byttefisk såsom sild, brisling og tobis.

Man skal altid huske at affiske hver en bue dannet af sten og tang langs pladsen. Det gør sig gældene uanset om der er tale om de der buer udad eller indad i landskabet.

Både større og mindre havørreder er at finde langs pladsen året rundt.

I vintersæsonen er der mange grønlændere her. (Ikke kønsmodne, blanke havørreder fra ca. 30-50 cm.)

Parkering 1Parkering 2Parkering 3.

Vand og bundforhold

Langs pladsen finder man både badekar, tangpletter og tangbælter (ålegræs og blæretang). Også buer af sten og tang, stenrev, sandbund, stenbund er der en del af. Huller, revler og render kendetegner også Vindekilde Strandvej fiskepladsen.

Gennemsnitsdybden ligger på ca. 90 cm.

Årstider – fiskearter ved Vindekilde Strandvej

Havørred: Man kan fange havørreder året rundt fra fiskepladsen. Det er svært at pege én årstid ud frem for en anden her.

Hornfisk: Fra ca. maj og frem til sidst på sommeren kan man fange hornfisk langs Vindekilde Strandvej. Længden af sæsonen skifter årligt på grund af de svingende årstider.

Pighvar: Fra ca. april og frem til og med september.

Skrubbe: Skrubberne kan fanges året rundt, men sommersæsonen er at foretrække.

Makrel: Nogle år fra juni og frem til og med september. Juli og august er klassiske topmåneder.

Fangstmetoder

Havørred: Her er på sin vis tale om samme opskrift, som ved alle andre fiskepladser i området. Streamere er fangstgivende. Klassiske tobisimitationer eller rejefluer i grå, brun eller hvid. En lyserød rejeflue kan gøre sig gældende i vintersæsonen.

Brug gerne blink fra 20-35 gram på denne fiskeplads. Til de store fisk og de lange kast kan man bruge dette blink med stor succes: Jarisen…

Tobisfarver, rød/sort, hvid/lyserød, sølv/rå, hvid/brun og sølv/blå er effektive farver og favekombinationer på blink og kystwoblere til pladsens havørreder.

Hornfisk: Brug de samme blink og fluer som til havørrederne langs pladsen. Når der er mange hornfisk er det også sjovt at fiske med en prop og et sykke sild, brisling eller tobis. Rejer er også en effektiv agn til hornfiskene.

Pighvar: Der er flere steder langs Vindekilde Strandvej hvor man aktivt kan fiske efter pighvarrerne. Brug evt. et blink og et par ophængere i form af shads/gummifisk. Gerne nogle der ligner tobis. Brug enkeltkroge uden belastning. (Ikke jigs) Kast ud og træk langsomt henover bunden hvor der ingen planter er.

Skrubbe: Et simpelt forfang med 2 kroge og et lod er nok. Brug fiskestykker, børsteorm, sandorm eller skalrejer på krogene.

Makrel: Strækningen er ikke dyb nok til at fiske med makrelforfang. Brug derfor de samme blink som til havørrederne, så er man helgarderet.

Rigtig god fornøjelse med dit lystfiskeri ved langs Vindekilde Strandvej.

Jari – Lystfiskeri Danmark


Tilbage til: Vesterlyng Camping…