Tag til Vestkysten når sommerørrederne er træge

Tag til Vestkysten når sommerørrederne er træge

Tag til Vestkysten når sommerørrederne er træge – information

Tag til Vestkysten når sommerørrederne er træge af flere grunde. Havbarsene er ofte aktive i det varme vejr, men langs Vestkysten er havørrederne også særdeles aktive. Udover havbars og havørreder fanger man ofte også makrel, hornfisk, stavsild og fjæsing m.m. under fiskeriet. Nuvel, smagen er ikke den samme men mindst ligeså delikat.

Havbars kan fanges langs det meste af Jyllands vestkyst. Men fra Thorsminde og helt op til Grenen er der flest. De kan fanges fra land, fra flydering, pontonbåd, fiskekajak eller båd. De jager sild, tobis og brisling m.fl. og er typisk at finde og fange fra juni til oktober. Men med de stadigt varmere somre, så ser det ud til, at der er tale om godt fiskeri allerede fra maj og derfra til langt ind i oktober. (Anno 2024)

Man kan fange havbars med mange forskellige agn, men et blink i sølv er vinderen langt de fleste gange. Fiskeriet er ikke kompliceret og også her, kan alle være med.

Læs mere om havbars og havbarsfiskeri fra Vestkysten i dette link: Fiskeri efter havbars…

Gode fiskepladser til fangst af havbars

Svinkløv, Hamborg Strand nord for Hanstholm, Hirtshals Fyr, Skagen Nordstrand, Agger og Agger Tange samt Klitmøller er alle blandt landets bedste.

Alle 7 fiskepladser kan affiskes fra land. Men under de længste og varmeste somre, kan det betale sig at have noget at sejle i, for at komme længere ud. Især, hvis også vinteren har været varm. Under de omstændigheder er havbarsene længere fra land.

Man kan se en del fiskevideoer med fangster af havbars på denne kanal på youtube: Havbars…

/Jari P.


Havbarsen er en saltvandsaborre. Hvis man ikke ønsker at køre helt til Vestkysten for at fange en aborre, kan man eksempelvis fange almindelige ferskvandsaborrer fra jolle Glenstrup Sø. Læs mere her: Glenstrup Sø og lån eller leje af jolle…