Sneum Å

En stor laks fra Sneum Å fanget af Jari.

Sneum Å – lystfiskeri

Sneum Å er et af Danmarks bedste svar på et familievenligt laksevand. Flere strækninger langs åen er let tilgængelige og fremstår nærmest trimmede. D.v.s. frie for siv etc. Generelt er der ikke meget grøde i vandet og alt der skal til for at fange laks i åen er en krog med orm, et lod og en prop.

Naturligvis er der andre givtige metoder til laksefiskeriet og dem vender jeg tilbage til under, Fangstmetoder, længere nede i denne guide.

Sneum Å rummer desuden en del aborrer, havørreder og gedder. Dog rummer åen knap så mange bækørreder og næsten ingen stalling. Derfor er de 2 arter fredet i åen hele året rundt. Fanger man en bækørred eller stalling skal disse derfor genudsættes. I nyere tid er der dog kommet flere til af begge arter, men ikke nok, endnu. Ålen er også at finde i åen og antallet af ål generelt er i høj grad på vej op.

Laks og havørred er arterne de fleste fisker efter i Sneum Å. Det er da også dem hovedfokuset ligger på i guiden her.

Man kan køre til Sneum Å på kun 8 minutter fra Ribe Camping.

Køb fiskekort til åen online her: Fiskekort…

Bemærk: Sneum Å er sæsonbetonet. Det vil sige at der kun må fiskes i åen fra den 16. april til og med den 31. oktober.

Vand og bundforhold – Sneum Å

Gennemsnitsdybden i Sneum Å er på ca. 2 meter. Det dybeste hul i åen er at finde på det yderste stykke og har fået navnet, Marens´s Hul. (Dybde ca. 4 m.)
Vandet i Sneum Å kan virke en anelse grumset ved første øjekast. Sigtbarheden er trods det faktum god året rundt. At åen kan synes grumset skyldes den mørke og ofte golde bund og den til tider mørke kant langs Sneum Å. Når man er på et strækning med planter i vandet er sagen en ganske anden.
Som tidligere nævnt er Sneum Å bestemt ikke en grødefyldt å. Man skal alligevel have i mente, at på nogle ganske korte og få strækninger, kan tætstående grøde besværliggøre fiskeriet nær bunden. Det er dog kun nogle få steder dét er tilfældet.

Årstider – fiskearter i Sneum Å

Laks: Fra den 16. april til og med den 31. oktober må der fiskes efter laks i Sneum Å. Laksene er i den resterende periode af hvert år totalfredet. Der er også kvoter på hvor mange laks vi lystfiskere må fange hvert år tilsammen. Må man desuden kun hjemtage én laks hver pr. år/sæson. Læs mere om dette her: Sydvestjysk…
Kvoterne er fordelt på laks over og under 73 cm. (Dette kan ændre sig med tiden. Læs derfor altid på foreningens side, før turen går til åen.)

De store laks over 73 cm. er i overtal de første par måneder af sæsonen. Derefter fanges der hyppigt både laks over og under 75 cm. i Sneum Å.
Mindstemål på laks: 40 cm.

Havørred: Havørreden trækker op i åen ca. midt i eller sidst i maj og er at finde i åen resten af sæsonen.
Mindstemål på havørred: 40 cm.

Aborre: Aborrene er i åen året rundt og kan fanges i hele sæsonen.
Intet mindstemål og ingen fredningstider.

Gedde: Gedden er fredet i hele april måned og må i reglen først hjemtages fra den første maj. Gedden er også at finde i åen året rundt.
Mindstemål på gedde: 60 cm.

Ål: Når sommeren for alvor er over os er der også ål i Sneum Å. Disse velsmagende fisk er trods tilbagegang på landsplan, ikke en mangelvare i Sneum Å. Alligevel  kan det være en god idé at fiske efter dem med måde. Det vil sige at man kun hjemtager dem man kan spise. Der er endnu ikke regler herom.
Mindstemål på ål: 45 cm.

Fangstmetoder:

Laks og havørred: De laks som hvert år fanges i Sneum Å, fanges både med flue, spinner, blink og orm. Nogle også på woblere… De samme agn anvendes også til havørreden, da de to store laksefisk i reglen går efter de samme fødeemner og derfor også de samme agn.
Ofte hugger de 2 laksefisk/fedtfinnefisk dog ikke på grund af sult, men mere på grund af deres aggresive og territoriale adfærd.

Den hyggeligste, og til tider mest effektive fangstmetode, er ofte også den nemmeste til fangst af laks i Sneum å. Her er tale om laksefiskeri med orm. En prop i større størrelse vælges, et passende lod/bly og en cirkelkrog. Fiskeri med orm er tilladt, men kun på cirkelkroge uden modhager. Rogn og rejer må ikke anvendes som agn.

Orm

Opsætningen: Der er et utal af muligheder for opsætning, når det kommer til det simple fiskeri med prop. Jeg vil her beskrive én, den jeg selv bruger.
Først og fremmest er det meningen, at proppen skal være stor nok til at blive taget af strømmen. Den skal på den måde føre ormen ned ad åen og forbi laksenes- og havørredenes standpladser. Fiskene går gerne dybt i løbet af dagen, dog med få undtagelser.
Det at de går dybt betyder, at bly/lod og orm skal ned og drive lige over bunden eller henover bunden. Den store prop gør, at selvom orm og bly gør dét, så fanges proppen af strømmen i en sådan grad, at den alligevel føres med videre nedstrøms. Det at der ikke er meget grøde i Sneum Å gør dette fiskeri og denne teknik en del lettere.
Hertil skal dog nævnes at man vil sidde fast sommetider og nogle steder, men med et lille nøk/ryk i stangen og proppen får man ofte krogen fri igen, så den kan glide videre i sin søgen efter laks og havørred.

Da man klemmer modhagen ind, (reglementeret) kan ormene let glide af. Først vil jeg nævne: Jeg anbefaler at man ikke sparer på ormene, men gerne bruger 3-5 stykker ad gangen. Gerne store og gerne med enderne hængende frit for at give liv.
For at de ikke glider af, klipper man en perle fra perlepladen/Hamaperlen over, jeg bruger iøvrigt en rød. Derefter prikker man hul igennem den ene halvdel og gemmer den anden hvis man skulle miste den med hullet i.
Jeg presser derefter den halve perle med det “for-lavede hul”, ned over krogspidsen og kører den halvt ned mellem krogskaftet og krogspidsen. Der sidder den godt og holder ormene på krogskaftet og glider heller ikke selv af. Når man placerer perlen netop der, er meget af krogspidsen fri, så laks og havørred kan kroges. Det er billigt, nemt og det fungerer.

Lav ca. 1,2 m. mellem prop og bly og ca. 70-80 cm mellem bly og krog. Det vigtigste er at man får ormene henover bunden og at de/krogen kan”flagre” frit i strømmen undervejs. De steder hvor der er dybere eller lavere, justerer man bare proppen så der fiskes ved bunden.

Man ved som lystfisker at man fisker rigtigt hvis proppen driver langsommere end strømmen, da hastigheden mindskes af kontakten til bunden. Så længe proppen stadig trækker ormen ned ad åen, er alt lige som det skal være. Både laks og havørred hugger i reglen så man kan se proppen hoppe, men sommetider står den helt stille, som var det bunden krogen havde fat i. Giv derfor scenaiet et par sekunder før proppen “nøkkes” fri igen. Det gøres netop for at se om fisken begynder at trække eller beynder at slå med hovedet så proppen “hopper”.

Selv et barn kan fiske på denne måde i Sneum Å. Man går ganske simpelt en tur med sin prop ned ad åen.
Det er altid en god idé som forældre at være i nærheden. Selv de mindre laks giver kamp til stregen og bremsen på hjulet skal benyttes og løsnes når fisken trækker afsted.

Spinner

Gode spinnere til Sneum Å er f.eks. Flying Condom 15-25 gram med sort krop og enten kobber eller sølvblad. Diverse større Jensen Insect spinnere har også vist sig givtige og Mepps Aglia fra str. 4-5, må vel nok siges at være en af storfangerne i åen. Mepps spinnerne kan være med forskelligfarvede kroppe, hvad der vælges er en smagssag. Dog vælges der ofte en gul/rød variant eller samme farve som bladet på spinneren. Der fanges hyppigst med sølv, guld eller kobberblad.
Prøv også den klassiske Abu Garcia Reflex spinner, som også har mange laks på samvittigheden. I nyere tid er mange danske producenter også begyndt på at lave laksespinnere. Ofte de såkaldte kondomspinnere. Alle de danske varianter er effektive til laks i Sneum Å.

Laksene står, som tidligere nævnt, oftest ved bunden. Det er ikke kun størrelsen på spinneren eller vægten af denne der afgør om man fisker dybt.
Opstrømsfiskeri ( At kaste mod strømmen) – man kaster opstrøms og spinner ind med strømmen. Spinneren falder hurtigere i vandet og ved at holde et jævnt tempo, kan man holde bladet på spinneren roterende og fiske perfekt henover bunden.
Ved denne for form fiskeri er det vigtigt at affiske modsatte bred såvel som midten og egen side. Under indspinningen holder man linen stram, så der altid er kontakt til spinneren. Herved står man mere parat til at give modhug, når laksen eller havørreden hugger og samtidigt mindsker man risikoen for at sætte krogen i bunden.

Ved kast nedstrøms kan man kaste over til modsatte bred og uden at spinne ind og lade spinneren arbejde sig over til egen bred. Dog skal man holde kontakten til spinneren via. egen føling og spinne ind hvis det bliver nødvendigt. Dette hvis man kan mærke at bladet ikke roterer. Herefter spinnes der langsomt ind langs egen bred.

Når solen står højt på himlen og der er varmt kan både laksene og havørrederne stå højt i vandet. (Sommer)
Nogengange viser fiskene sig i overfladen. Enten når de markerer territorie/standplads, når de går efter insekter nær eller på overfladen eller bare fordi de står så højt i vandet, at hale og finner til tider bryder vandspejlet.
Er det tilfældet skal man gerne fiske højt i vandet og ikke dybt.

Sommeraftenerne er idéelle til fiskeriet efter havørred. Dette kan foregår med en højt fisket orm eller med flue. Fluerne er ofte fyldige, sorte og store, men nogle lystfiskere ynder også at fange dem med en lille tørflue og evt. let grej.

Laksefiskeriet og havørredfiskeriet i Sneum Å, er hvad man gør det til. Så længe reglerne for fiskeriet i åen overholdes, kan man hygge sig i denne vidunderlige vestjyske å, som man ønsker det.

Parker her og affisk de 3 gode strækninger tæt der på: Plads 1Plads 2Plads 3.

Andre spændende fiskearter i åen

Aborre: Aborrene kan fanges på spinnere, woblere, små blink og orm. Typisk kan man tage en Mepps Aglia spinner med sølvblad eller kobberblad og fange både aborre, havørred, laks og gedde på den i Sneum Å. Størrelse 4 på spinneren er en god allround størrelse.

Gedde: Et stålforfang er et must når der fiskes efter gedde. Gedden har utrolig mange tænder, nogle ret store, så chancen for at den ikke “gnaver” igennem linen er minimal. Et stålforfang kan købes for ganske få penge i alle landets grejbutikker med respekt for sig selv. At fiske decideret efter gedder i Sneum Å med deciderede geddeagn vil jeg sige er en anelse unødigt. Brug gerne spinnere, blink eller woblere, som man vil gøre det under fiskeri efter laks og havørred. Tilføj dog bare et stålforfang og dine chancer for alle arter er dermed en realitet. Så mange gedder er der heller ikke i Sneum Å.

Ål: Et lod og en krog med orm, en prop, et lod og en krog med orm, er alt man behøver for at fange ål i Sneum Å. Fisk altid ved bunden, gerne hvor der er en del grøde eller langsomtflydende vand. Dog kan de fanges hvor der er stærk strøm også, men her er de typisk at finde helt inde langs kanterne.

Der er mange fisk i Sneum Å. Det er derfor næsten ligegyldigt hvilken strækning man vælger at affiske, dog er strækningen, Zone 2, godt fiskende i starten af sæsonen når det kommer til laks. Dette 1-2 måneder efter sæsonåbning og derefter bliver fiskeriet efter laksene mere spredt og alsidigt.

Knæk og bræk og held og lykke med lystfiskeriet i Sneum Å

Jari


læs meget mere om lystfiskeri efter laks her: Laksefiskeri…