Sejfiskeri i havne

Sejfiskeri i Havne i Danmark er sjovt og enkelt.

Sejfiskeri i havne er lig med spændende og forholdsvist nemt fiskeri. Når der er sej, så hugger de. Oftest fanges de langs mole og kaj, men nogle dage jager stimer af sej i de frie vandmasser. De store sej fanges ofte tilfældigt og det er derfor generelt ikke muligt, at fiske decideret efter de store individer. Der er naturligvis nogle få undtagelser imellem – områder af få havne, hvor de store oftere holder til…

Der er flere fangstmetoder til fangst af sej i de danske havne og generelt er det aktivt fiskeri, som giver flest fangster.

Der er både lyssej og mørksej i Danmark.

Se mindstemålet på lyssej og mørksej her: Saltvand…

Årstider

Sejene kan i princippet fanges året rundt. I nogle havne kan sejfiskeriet være bedst om sommeren og i nogle om foråret og om vinteren. Efteråret svinger de fleste steder…

Sejene er ofte på farten og derfor kan de til tider være lidt svære at forudsige. Et eksempel er sejene i og omkring Frederikhavn Havn og udfor Kalvø Havn i Genner Bugt. I Frederikshavn er der flest sej om foråret og sommeren. De fleste er små, men der kan til tider være stimer af større sej inde i havnen, for at jage sild, tobis og brisling. Om vinteren er der færre, men gennemsnitsstørrelsen er større… Om efteråret er det blandede størrelser man fanger og antallet er begyndt at være nedadgående.
I Genner bugt ankommer der en del sej, også nogle i store størrelser over 3-4 kg. omkring maj. Ca. en måned senere kan man som lystfisker have svært ved at fange dem. Lystfiskeri efter sej ved Kalvø Havn i Genner Bugt, er stort set umuligt efter maj måned.

Sejen i billedet øverst er fanget i Aabenraa Havn.

Sejfiskeri i havne – fangstmetoder

Når man dyrker sejfiskeri i havne, kan man benytte følgende fangstmetoder:

  • Blink og kystwoblere
    Sejene hugger på både sølv, sølv/blå, hvid, hvid/grøn, lyserød og rød m.fl. Gerne kombineret med andre farver.
  • Fluer i samme farver.
  • Makrelforfang med ophængere i samme farver.
  • Jighaler og shads i samme farver. (Gummidyr og gummifisk)
  • Levende tobis fisket med eksempelvis prop etc.

Sejene hugger generelt set hyppigst, på noget der bevæger sig.

Se denne video hvor en sej har hugget på et blink udfor Kalvø Havn:

Mere om sej

Sejen er en delikat spisefisk. Før i tiden anså man den ikke som sådan, man ophøjede derimod torsken, som en væsentlig bedre spisefisk. Det er der i dag delte meninger om, og med god grund. Den tidligere holdning var ofte baseret ud fra omdømme og omtale, frem for den reelle kvalitet og smag. En slags madsnobberi, kan man kalde det.

Se disse lækre opskrifter med sej: Opskrifter med sej…

Sejen er ligesom langen, kulleren, hvillingen og kulmulen m.fl. i familie med torsken. Derfor kaldes de også alle torskefisk.

Sejen kan nå en længde op til 130 cm.
Der er fanget sej helt oppe over 30 kg.
En sej kan blive op til ca. 30 år gammel.

God fornøjelse med dit sejfiskeri i havne i Danmark.

/Jari


Læs også om torskefiskeri i Danmark her: Torskefiskeri…