Sandkaas Camping Strækningen

Sandkaas Camping Strækningen

Sandkaas Camping Strækningen – lystfiskeri

Sandkaas Camping Strækningen er rigtig fiskerig og lang. Man kan fiske nedenfor campingpladsen, samt både mod syd og nord derfra.

Fiskeriet fra klipperne og de mindre strande nedenfor Sandkaas Familiecamping, er både spændende, oftest givende og udfordrende.
Man finder sig selv i den rå og gudesmukke bornholmske natur, når man fisker på denne strækning. Dette uanset om der fiskes mod Allinge Havn i nord eller Tejn Havn i syd.

Flere fiskearter kan fanges i området, men det er hovedsageligt én art der oftest fiskes efter, havørreden.

Skridsikre sko er en nødvendighed når der fiskes her. Gerne sko eller støvler med gummibund og store riller.

Vand og bundforhold

Området veksler imellem dybt vand og lavvandede områder. Små vige er at finde og man kan dele årstiderne og havørredernes ageren således op:

Om sommeren, uanset om der er tale om tidlig morgen eller sen aften, er fiskene gerne i det lave vand eller tættere på land og klipperne hvor der er dybt.
Om dagen kan de generelt fanges i dybere vand ved Sandkaas Camping strækningen. Både langt ude, men også nær klipperne.

I vinterhalvåret kan havørrederne fanges overalt, fra morgen til aften. Her kan man dog med fordel koncentrere sig om de inderste 20-30 meter fra klipperne/strandene og ud, på denne strækning. Det lavere vand bliver nemmere opvarmet af solen og det varmere vand tiltrækker havørredens byttedyr samt byttefisk og derfor også havørreden.

Bunden er nogle steder prydet med diverse enkeltstående, smukke vandplanter, andre steder tangbælter, som nemt kan ses i det generelt klare vand.

Generelt er der tale om en blanding af stenet og sandet bund.

Årstider – fiskearter ved Sandkaas Camping Strækningen

Havørred: Året rundt.

Der er også andre fiskearter på denne strækning såsom sild, hornfisk, samt diverse fladfisk. Jeg vil dog anbefale at fiske efter de arter fra Allinge Havn eller Tejn havn, tæt på, Sandkaas Familiecamping, hvor de nævte fisk er flere og langt nemmere at komme til.

Fangstmetoder:

Havørred: Strækningen egner sig både til fluefiskeri og spinnefiskeri – året rundt.

Vigene og stort set hver større sprække i klipperne skal gerne gennemfiskes. Store sten der bryder overfladen eller er at se lige under den, skal gerne fiskes omkring. Det samme gælder de stenrev der er at se under og nær overfladen. (Fisk også over disse rev.)
Kast også ud i det åbne hav og affisk i flere dybder.
Tangbælter er også at finde og de kan være et rigtig godt jagtgrundlag for en sulten havørred. Alt havørreden spiser er at finde i og omkring tangen.

Læs om blink og kystwoblere til havørrederne på denne plads og rundt om hele Bornholm her: Fiskegrej til kystfiskeri efter havørreder…

– Regnorm: Med en simpel prop og orm kan man, ligesom fra de fleste klipper på Bornholm, fange havørreder ved Sandkaas Camping Strækningen. Placer din prop og orm inde i vigene, og forsøg gerne at sætte ormen ned i en dybde der svarer til midt i vandet. For det meste er vandet klart, så man kan se bunden og derfra vurdere hvor “midt-dybden” cirka er.

Man kan også fiske med et bombarda-kasteflåd. Og derved kan man fiske ormen længere ude, samt aktivt, hvor man efter et langt kast, ligeså stille kan “rulle” ormen ind igen og på den måde, tirre havørreden til hug. Jagt-instinktet vækkes i en højere grad på denne måde. At lade ormen dale mod bunden, hvor man stopper indspinningen og derefter starter med denne igen, efter 2-4 sekunders varighed, alt efter hvor dybt vand man fisker over, kan være særdeles givtigt.

Bombarda-flåddet må gerne være hvidt eller glasklart. Et mindre synligt flåd giver mere synlighed og opmærksomhed på ormen.

– Flue: Fluen kan både fiskes med en fluestang eller en spinnestang. Igen kan et bombardaflåd bruges, når der er tale om brugen af en spinnestang. Med kasteflåddet kan man nemlig få fluen en del længere ud, de dage det behøves. Igen… Havørrederne er ligeså ofte at finde tæt under land.
Jeg vil anbefale fluer som, Polar Magnus, sildefluer, tobisfluer (tobisfluer har jeg selv haft en del held med) større grålige rejefluer og i den kolde tid, også lyserøde rejefluer. Brands/mærkerne på fluerne er ligegyldige i denne sammenhæng. Havørrederne er ganske ligeglade med, hvad fluen hedder.

Fiskegrej og udstyr til fiskeriet ved Sandkaas Camping Strækningen

Til fiskeriet kan man bruge fiskestænger fra 7-10 fod. Kastevægt: Alt fra 7 gram op til 50 gram. Stivhed i stangen: mellem/allround. Fiskehjulet må gerne have størrelsen fra 2500 – 3000.
Brug enten 0.14-0.16 flet eller fireline – eller det ganske udmærkede nylon/monofil line i 0.28 – 0.32. mm.

Obs.: Sørg altid for at have “nok” line på hjulet, fyldt op, næsten helt ud til spolekanten. Dette gør at der er mindre modstand, fra netop spolekanten, når der kastes ud. At have meget line på hjulet giver længere kast, logisk set.

Knæk og bræk ved Sandkaas Camping Strækningen.

Jari


Man kan læse meget mere om kystfiskeri efter havørreder, samt få et enormt indblik i tankerne bag fiskeriet på denne del af siden: Kystfiskeri i Danmark…