Regler for kystfiskeri efter havørreder

Regler for kystfiskeri

De fleste i dag ved, at der er regler for kystfiskeri efter havørreder. Regler i den forstand, at der er regelsatte mindstemål for havørreden, fredningsperioder og deciderede steder, hvor man man ikke må fange dem. Herunder i fredningsbælter ved udløb fra å og bæk, samt helårsfredninger for hele fjorde, heriblandt Ringkøbing Fjord.

Mindstemålet for havørreden i Danmark er 40 cm. Dog er den 45 cm. i Odense Fjord. Alle derunder skal genudsættes.

Man må tage alle de havørreder med hjem man vil. På Bornholm har man dog andre regler. Her må man hjemtage 3 havørreder pr. dag pr. mand eller kvinde. Læs om de bornholmske regler i denne artikel: Kystfiskeri på Bornholm…

Regler for kystfiskeri efter havørreder – fredningsbælter

Man har sat fredningsbælter udfor bæk- og å-udløb. Nogle steder også hvor søer løber ud i fjorden eller direkte ud i havet.

Et vandløb hvis munding er 2 meter eller bredere, er omfattet af en helårsfredning. Fredningsbæltet er 500 meter i alt.
Hvis vandløbets munding er mindre end 2 meter i bredden, gælder fredningsbæltet kun halvårligt. Fra d. 16. september til d. 15. marts. Begge dage inklusive.

Der findes også særfredninger med kortere varighed m.fl.

Man har fra Fiskeristyrelsens side, lavet et kort over hele landet, hvor man bare skal skrive det pågældende område ind for at se fredningsbælterne. Læs mere her: Fiskeristyrelsen…
Oversigtskort her: Fredningsbælter…

Dyrk kystfiskeri efter havørreder året rundt – men ikke alle steder…

Man må generelt fiske i alle fjorde og langs alle kyststrækninger året rundt. Med få undtagelser.

Odense Fjord har særregler for den inderste/midterste del af fjorden. Randers Fjord har specielle regler for fiskeri efter havørred i vintersæsonen, Ringkøbing Fjord og Stadil Fjord m.fl. har også sine egne regler. De kan alle sammen ligeledes læses om inde på Fiskeristyrelsens hjemmeside.

Man må fiske fra alle kystområder i Danmark året rundt. Kun de områder omfattet af fredningsbælter undtaget.

Regler for kystfiskeri efter havørreder – de uskrevne

I en artikel jeg har skrevet på den største side om lystfiskeri Limfjorden, har jeg nævnt god lystfiskerskik og opførsel. Man skal behandle hinanden og fiskene ordentligt.

Der er ingen skrevne regler om, hvordan man skal fiske på en fiskeplads, og burde heller ikke være det. Med det sagt er der ting man kan tænke på/være opmærksom på. Det kunne blandt andet være det, at holde afstand til hinanden. Meget taler til ens logik.

Læs artiklen her: Regler for lystfiskeri i Limfjorden…

Den farvede havørred – havørreder i gydedragt

Når havørrederne er i gydedragt, har man sat en periode, hvor de farvede ørreder er fredede. Når fanget skal de nænsomt genudsættes uden undtagelser.

Der er tale om perioden fra d. 16. november til d. 15. januar.

Selvom flere havørreder er i gydedragt før og efter fredningen, så er de ikke fredede. Her er det op til en selv om man vil beholde dem eller tage dem med hjem til spisebordet. Hvis man vil vide lidt om, hvorfor det i nogle tilfælde ikke er en god ide, at tage en farvet havørred med hjem, for eksempel når den har gydt, kan man høre mere om det i denne video: Tips del 2…

Det kan være svært at holde hånd i hanke med alle de regler og særregler der kan være, og langt de fleste har overtrådt nogle af dem, uden at vide det. Det sker også stadig for mig, én til 2 gange årligt.  Ikke alle steder er der skiltet med noget og ikke alle regler er fældet ned på skrift på nettet eller er til at finde i det hele taget. Sådan er det og så må man tage skraldet.

Hjælp andre med at vide via. god formidling og dialog.

Det er bare fjord- og kystfiskeri efter havørreder der er tale om. Lad os få det ned på jorden, hvor det hører til.

/Jari


Læs mere om regler for lystfiskeri i Danmark her: Fiskeregler i Danmark…