Randers Fjord Campingstrækningen

Lystfiskeri efter havørreder ved Randers Fjord Campingstrækningen.

Randers Fjord Campingstrækningen – lystfiskeri

Randers Fjord Campingstrækningen ser ikke ud af meget. Men de 700 meter som strækker sig fra campingpladsen og ind i fjorden, er nok en af de bedste fiskepladser i Randers Fjord.
Der er altid fisk at fange uanset vandstand, temperatur og årstid. Hornfiskene kan fanges på strækningen fra maj til september og makrellerne “kun” i sensommeren.

Havørrederne er der konstant.

Vand og bundforhold

For mennesket der ser, er der hverken tale om lepoardbund eller et syn der i minder om et gudesmukt saltvandsakvarie. Tværtimod er bunden på strækningen gold og mudret, men… Der er dog en del ret store muslingebanker at finde, fordybninger i bunden/badekar og sejrendens skrænter. Randers Fjords næsten evigt strømmende vand, sørger for byttedyr og fisk i overflod. Der er ikke en strækning der fisker bedre eller mere stabilt end denne lille strækning ud for Randers Fjord Camping og pumpehuset. Vandet er generelt klart, men det kan være svært at se, grundet den mørke bund. Fiskene er som regel at finde helt inde fra vandkanten og 100 meter ud. Gennemsnitsdybde: 1 meter. Man kan vade og affiske hele strækningen, samt helt ud til få meter fra sejlrenden.

Årstider – fiskearter ved Randers Fjord Campingstrækningen

Ved Randers Fjord Campingstrækningen kan man fange, havørred, skrubbe, hornfisk, makrel og multe.

Havørred:  Som tidligere nævnt er havørrederne at finde på strækningen året rundt. Man skal dog lige vide dette:
Laks og ørreder fredet fra d. 16. november til 1. marts, begge dage inklusive. Nedfaldsørred og -laks er totalfredet.
Mindstemål 40 cm.

Skrubbe: Skrubben er, ligesom havørreden, at finde ud for Randers Fjord Camping året rundt. Mindstemål 25,5 cm.

Hornfisk: Hornfiskene er at finde på strækningen fra ca. start maj og ca. 3-4 måneder frem, hvert år. Der er intet mindstemål på hornfisk.

Makrel:  Makrellen er typisk ved at indfinde sig i Randers Fjord fra midt juli. Derefter kan den fanges frem til ca. sidst i august. Fiskeriet varierer alt efter hvor varm sommeren har været. Mindstemål 20 cm. Ingen fredningstid.

Multe: Multen er at finde på strækningen fra ca. maj og frem til sidst i august. De varmeste måneder er de bedste og det er også der, hvor multen kommer ind på det lave vand, og hvor chancerne for at vi lystfiskere kan fange dem er størst. Mindstemål: 20 cm. Ingen fredningstid.

Fangstmetoder:

Havørred: Strækningen egner sig i særdeleshed til fiskeri med flue – fluestang eller spinnestang og bombarda-flåd. Men spinnefiskeriet med små brede og lette blink er oftest det mest effektive. Læs om blink til fiskeriet her: Endegrej til havørrederne i fjorden…
Brug rejefluer i grå, lyserød eller brun til fluefiskeriet eller spinnefiskeriet med bombarda.. Brand eller mærke på fluerne er ligegyldigt for havørreden.

Affisk hver en centimeter. Selv der hvor bunden ikke består af andet en sand/mudderbund uden en plet af plantevækster på sig. Fiskene står overalt i området. Gå heller ikke ud i vandet før du har affisket det område du vil træde ud i først.

Waders er en nødvendighed når Randers Fjord Campingstrækningen skal affiskes.

Til dette fiskeri kan man bruge fiskestænger fra 6-9 fod. alt over er for voldsomt og ganske unødvendigt. Kastevægt: Alt fra 7 gram op til 30 gram. Ikke kraftigere. Stivhed i stangen: mellem/allround. Fiskehjulet må gerne have størrelsen fra 2500 til 3000.
Brug enten 0.15 flet eller fireline –  eller det ganske udmærkede nylon/monofil line i 0.28 – 0.30. mm.
Når der fiskes med bombarda-flåd, er det en fordel at bruge stænger på mellem 10 og 12 fod. Forfang: Ca. 2-2,5 m.

Obs.: Sørg altid for at have “nok” line på hjulet, fyldt op, næsten helt ud til spolekanten. Dette gør at der er mindre modstand, fra netop spolekanten, når der kastes ud. At have meget line på hjulet giver længere kast, logisk set.

Skrubbe: Skrubberne er store på Randers Fjord Camping strækningen. De trækker ind for at spise småfisk og rejer og er at finde hele året. Man skal være tålmodig for at fange dem og den smarteste metode er at bruge et flåd/en prop og lade en børsteorm eller skalreje glide henover bunden når vinden tager proppen. Et forfang vil synke i den bløde bund. Brug en enkeltkrog og lad en del af krogspidsen være fri, så krogning under et modhug gøres lettere.

En stang med kastevægten 10-30 gram anbefales. Fiskehjulet må gerne have størrelsen fra 2500 til 3000.
Bruge enten 0.15 flet eller fireline – eller det ganske udmærkede nylon/monofil line i 0.28 – 0.30. mm.

Hornfisk: Hornfiskene er overalt i området, de er også forholdsvis nemme at fange.
Kan man finde friske sildefiletter eller hele sild, er dette at foretrække. Disse skæres i små strimler. Derefter kan man ved brugen af en simpel prop, en enkelkrog eller en 3-krog og et bly, fange hornfisk. Et sildestykke sættes på krogen, gerne et stykke fra sølvsiden af silden og derefter kastes der ud. Proppen “løber afsted” eller forsvinder under vandet når der er bid. Når der er bid, gives der modhug så krogen sætter sig ordentligt. Hornfiskene kan dog til tider være svære at kroge, grundet deres lange hårde næb. Giv dem derfor gerne lidt til til at få maddingen/silden, helt ind i munden, som er blødere.
Også skalrejer eller frostrejer er effektive til fangst af hornfisk og kan fiskes med på samme måde.

Blink i alle former og farver er også ganske effektive til hornfiskene, samt diverse rejefluer, tanglopper og fiskeimitationer.

Hornfiskene fanges bedst/nemmest hvis der kastes ud omkring sejlrenden, men når der er mange hornfisk i fjorden. kan man kaste fra campingpladsens bådbro og fange dem derfra.

Makrel: Et blink eller en prop og krog med en tobis eller et sildestykke, er alt man behøver for at fange den stærke og velmagende makrel. Somme tider kommer de helt ind på det lave vand foran Randers Fjord Camping for at jage, men de trækker dog oftest langs kanten/skrænten af sejlrenden. Også fluefiskeri er velfungerende her. Gerne hvide fluer eller rene sildeimitationer i sølv.
Sølvblink kombineret med hvid, slår alle andre farver til makrellerne i Randers Fjord.

Jeg håber du får held med fiskeriet ved Randers Fjord Campings Havørredstykke

Jari


Kom med til på fisketur til Island: Læs mere…