Put and take søer på Sjælland

Put and take søer på Sjælland

Put and take søer på Sjælland – information

Put and take søer på Sjælland er der rigtig mange af. De fleste er generelt velbesøgte, hovedsageligt på grund af det store opland. Søerne er af samme grund derfor også ofte fyldt med ørreder. Søerne er at finde overalt på øen. Inklusiv Lolland og Falster.

De fleste put and take søer har flere ørredarter man kan fange. Herunder regnbueørred, rødding, brødding, guldørred, kildeørred, tigerørred og bækørred m.fl. Den mest almindelige ørredart/laksefisk er dog regnbueørreden. Det er da også den eneste art der er garanti for udsættes i søerne. De andre arter sættes oftest ud periodevis.

I nogle få af fiskesøerne kan man også fange stør. Der er dog en del forbehold forbundet med dette fiskeri, som man bør sætte sig ind i først. Læs mere om det her: Størfiskeri…

Nogle put and take ejere har også lavet deciderede vandløb man kan fiske i. Menneskeskabte åer som en del af put and take søen/søerne.

Put and takefiskeri koster penge og der er ofte forskel på priserne hos de forskellige søer. Desuden ændres priserne jævnligt. Det er derfor vigtigt at benytte de enkelte fiskesøers hjemmesider, når priserne skal findes og i nogle tilfælde, deres facebooksider.

På denne liste vises kun de bedste put and take søer på Sjælland


Nordvestsjællands Fiskepark

Se søen her: Søen…

Antal søer: 1 – Kombineret ørredsø, karpesø og størsø.
Faciliteter: Bord/bænkesæt rundt om søen, læskure, skraldespande, toilet, rensehus, fiskegrej/agn fra automat.
Andre muligheder for lystfiskeri: Størfiskeri, karpefiskeri.
Overnatning: Indenfor 20 minutters kørsel, er der 2 overnatningssteder: Se dem her…
Ørredarter: Regnbueørred, bækørred, tigerørred, guldørred.
Forbudt: Maddiker.
Tilladte naturlige agn: Orm og majs.

Hjemmeside: Klik her…

Facebookside: Klik her…


Hove Put and Take

Se søerne her: Søerne…

Antal søer: 2 – inklusiv størsø
Faciliteter: Bord/bænkesæt rundt om søerne, 2 fiskebroer, skraldespande, toilet, rensehus, grejbutik.
Andre muligheder for lystfiskeri: Størfiskeri, karpefiskeri.
Overnatning: Sheltere og teltplads.
Ørredarter: Regnbueørred, bækørred, tigerørred, guldørred, kildeørred.
Forbudt: Maddiker.
Tilladte naturlige agn: Orm og majs.

Hjemmeside: Klik her…

Facebookside: Klik her…