Kystpladser langs Midtjyllands østkyst

Kystpladser langs Midtjyllands østkyst

Kystpladser langs Midtjyllands østkyst kan læses om her. Pladserne kaster ofte en del af de såkaldte overspringere af sig – når det kommer til kystfiskeri fra åben kyst. En overspringer er en havørred, som springer gydningen over i et eller flere år. Overspringeren er ofte stærk, samt i fornuftig eller god stand og er altid helt blank med løse skæl.

Her beskrives de bedste kystpladser til fangst af havørreder, fra syd for Mariager Fjord og ned til Juelsminde på nordsiden af Vejle Fjord.

Her er generelt tale om fiskepladser, som fisker bedst fra foråret, sommeren igennem og under efteråret. Med nogle få undtagelser.

Under hver fiskeplads vises, hvor der kan parkeres tættest på.

Det er vigtigt at sikre sig hvor fredningsbælterne er, i forhold til hver fiskeplads langs Midtjyllands østkyst. Det kan gøres via. dette link: Fredningsbælter i Danmark…

Fiskepladserne går fra nord og derfra i den rækkefølge de er placeret efter hinanden mod syd.

50-eren

Denne fiskeplads ligger imellem Mariager Fjord og Randers Fjord. Her er tale om en af de mindst benyttede kystpladser langs Midtjyllands østkyst. Den er da også en anelse besværlig at komme til og nogle lokale har forsøgt at skilte med, at det ikke er tilladt at køre ad vejen som fører til vandet, via. ulovlig og ukorrekt skiltning. Det er fuldt ud lovligt at køre til stranden og fiskepladsen 50-eren…

Her kan fanges havørreder og hornfisk. Flere dybere render og tangbælter er at finde i området. Strækningen går ca. 2 km. fra parkeringspladsen mod nord.

Bedste årstider: Forår, sommer og tidlig efterår.
Bedste forhold – vand: Alm. vandstand. (Klart vand eller semi-klart).
Bedste forhold – vind: Vestenvind op til 10 m/s. Østenvind, nordenvind eller sydenvind under 5 m/s.

Pladsen fisker både godt i overskyet og solrigt vejr.

Parkering: fiskepladsen…


Fjellerup Strand

Her er tale om en fiskeplads, hvor man generelt får mest ud af, at koncentrere sit fiskeri over tangbælterne og renderne/badekarrene på strækningen. Der er meget sandbund i området og derfor fungerer de mørke områder som samlingssted for havørredens byttedyr og derfor også havørreden selv. Man kan fange fisk i begge retninger fra parkeringspladsen.

Bedste årstider: Forår, sommer og tidlig efterår.
Bedste forhold – vand: Fra lav vandstand til alm. vandstand. (Klart vand eller semi-klart).
Bedste forhold – vind: Vestenvind op til 8 m/s. Østenvind, nordenvind eller sydenvind under 6 m/s.

Pladsen fisker både godt i overskyet og solrigt vejr.

Parkering: Ishuset…


Gjerrlid/Gjerrild Klint

Dette er en af de mest benyttede fiskepladser langs Midtjyllands østkyst. Det er da også en af de lækreste fiskepladser på Djursland. På pladsen er både stenbund, sandbund, blæretangsbuske, tangbælter, render, huller og rev. Store blanke havørreder trækker ofte langs pladsen, men der kan også være en del mindre og farvede havørreder imellem i perioder. Også makrel, hornfisk og fjæsing m.fl. kan fanges her. Til højre for parkeringspladsen ligger klinten, men man kan fange fisk i begge retninger derfra.

Bedste årstider: Forår, sommer og tidlig efterår.
Bedste forhold – vand: Fra lav vandstand til høj vandstand. (Klart vand eller semi-klart).
Bedste forhold – vind: Vestenvind op til 10 m/s. Østenvind op til 6 m/s, nordenvind eller sydenvind under 7-8 m/s.

Pladsen fisker både godt i overskyet og solrigt vejr.

Parkering: Gjerrild Parkering…


Karlby Klint

Karlby Klint er en af de bedre fiskepladser på Djursland. På den måde ment, at havørrederne man fanger her, sjældent er små. Med blandede vanddybder og bundforhold, er dette en ideel jagtplads for storørreden. Også hornfisk, makrel og fjæsing kan fanges fra denne fiskeplads. Om sommeren jager de store havørreder hovedsageligt tobis i området, derfor er tobisfarvede agn, altid fornuftige at have med i grejæsken.

Bedste årstider: Året rundt. Vinteren dog mest efter flere dages østenvind og idet den vender om til vind fra vest.
Bedste forhold – vand: Fra lav vandstand til høj vandstand. (Klart vand.).
Bedste forhold – vind: Vestenvind op til 10 m/s. Østenvind op til 6 m/s, nordenvind eller sydenvind under 6-8 m/s.

Pladsen fisker både godt i overskyet og solrigt vejr.

Parkering: Karlby Nord…


Sangstrup Klint

Sangstrup Klint er det man kan kalde en klassiker på Djursland. Velbesøgt, kendt for store ørreder og indbegrebet af en kystplads hvor bundforholdene på fortryllende vis, holder en fiskende trods flere timer uden hug. Man finder ofte en helt anden form for tålmodighed når der fiskes her, da muligheden for, at en stor blank havørred pludselig kommer forbi, står skrevet i tang overalt på bunden.

Bedste årstider: Året rundt. Vinteren dog mest efter flere dages østenvind og idet den vender om til vind fra vest.
Bedste forhold – vand: Fra lav vandstand til høj vandstand. (Klart vand.).
Bedste forhold – vind: Vestenvind op til 10 m/s. Østenvind op til 6 m/s, nordenvind eller sydenvind under 6 m/s.

Pladsen fisker både godt i overskyet og solrigt vejr.

Parkering: Sangstrup Klint…


Revene ved Fornæs

Dette er min absolutte favorit langs hele Midtjyllands østkyst. Bunden er her, uanset hvilken retning man måtte vælge at gå, muligvis den lækreste jeg har set i hele Danmark. De mange rev er samlingspunkter for havørrederne, strømmen, planterne og alt derimellem. Naturen og muligheden for, at kunne parkere helt nede ved vandet, er par rigtig gode ekstra plusser. Havørrederne er stort set altid at finde langs pladsen, hvis man vælger at fiske alt fra 2-3 km. af. Spørgsmålet er generelt ikke – om der er fisk – men hvor de er langs fiskepladsen.

Bedste årstider: Året rundt. Kraftig østenvind er et kæmpe minus.
Bedste forhold – vand: Fra lav vandstand til høj vandstand. (Klart vand.).
Bedste forhold – vind: Vestenvind op til 10 m/s. Østenvind op til 6 m/s, nordenvind eller sydenvind under 6-7 m/s.

Pladsen fisker både godt i overskyet og solrigt vejr.

Parkering 1: Vandvejen…

Parkering 2: Slut-revene…


Fornæs Fyr

Denne meget kendte fiskeplads er også i kategorien, Klassikere på Djursland. En god fiskeplads, let at komme til og derfor også særdeles velbesøgt. Den er desuden også utrolig lækker at se på bundmæssigt, heldigvis også for havørrederne.

Her findes både rev og store tangbælter og man fisker egentlig over et enormt mørkt og spændende område. Pladsen ligger yderligt – tæt op ad det dybere vand. Derfor er denne fiskeplads, selvom den ligger lige op ad Revene ved Fornæs, ikke en specielt god vinterplads.

Bedste årstider: Fra tidlig forår og frem til sen efterår.
Bedste forhold – vand: Fra lav vandstand til høj vandstand. (Klart vand.).
Bedste forhold – vind: Vestenvind op til 8-10 m/s. Østenvind op til 6 m/s, nordenvind eller sydenvind under 6 m/s.

Pladsen fisker både godt i overskyet og solrigt vejr.

Parkering: Ved fyret…

Rigtig god fornøjelse med de nævnte kystpladser langs Midtjyllands østkyst.

/Jari


Læs alt om kystfiskeri efter havørreder her: Kystfiskeri i Danmark…