Kystpladser i Sønderjylland

Læs om kystpladser i Sønderjylland her.

Kystpladser i Sønderjylland – information

Kystpladser i Sønderjylland indbefatter nogle af Danmarks bedste kystpladser. Pladserne rent fiskemæssigt, kan i perioder måle sig med kystpladser fundet på eksempelvis Stevns, Bornholm og Fyn.

Her beskrives de bedste kystpladser til fangst af havørreder. Det fra Anslet Hage og ned til Vemmingbund i Sønderborg Bugt.

Mange af kystpladserne kan man fange havørreder fra hele året rundt.

Læs også om Als – en af de bedste øer til kystfiskeri efter havørreder i Danmark: Lystfiskeri på Als…
Også Genner Bugt er en del af den Syd- og Sønderjyske kyst. Læs mere om den her: Genner Bugt…

Under hver fiskeplads vises, hvor der kan parkeres tættest på.

Det er vigtigt at sikre sig hvor fredningsbælterne er, i forhold til hver fiskeplads langs Syd- og Sønderjyllands østkyst. Det kan gøres via. dette link: Fredningsbælter i Danmark…

Fiskepladserne går fra nord og derfra i den rækkefølge de er placeret efter hinanden mod syd.

Anslet Strand og Anslet Hage

Anslet Strand og Anslet Hage er en kystplads, hvor der hovedsageligt fiskes efter havørreder. Langs pladsen er en del badekar hvori havørrederne ynder at være. Det gælder dog primært efterår, vinter og forår. Om sommeren i dagtimerne er fiskene gerne længere ude, men kommer ofte tæt under land i både aften- og morgentimerne. Der er også en del tangbælter i området, som havørrederne ligeledes bruger som jagtmarker og skjul, ganske som badekarrene. En del store sten er også at finde i vandet flere steder langs kystpladsen.
Pladsen egner sig både til spinnefiskeri og fluefiskeri.

Fra ca. maj og 1-2 måneder frem kan der være en del hornfisk inde på pladsen.

Bedste årstider: Forår, vinter og tidlig efterår.
Bedste forhold – vand: Fra lav vandstand til alm. vandstand. (Klart vand).
Bedste forhold – vind: Vestenvind op til 8 m/s. Østenvind på max. 6 m/s, nordenvind på max. 6 m/s og vind fra syd op til 9 m/s.

Pladsen fisker både godt i overskyet og solrigt vejr.

Parkering: Ved Stranden…


Grønninghoved Strand

Grønninghoved Strand kan fanges havørreder langs året rundt. Fra udløbet af Odderbæk er et særfredningsbælte. (16. september til15. januar) Bæltet dækker kun en smule af fiskepladsen mod nord. Både op mod fredningsperioden og efter er fiskeriet efter havørreder ganske godt.

Pladsen byder på fremragende grønlænderfiskeri. Om sommeren kan store blanke havørreder ofte komme tæt under land i aftenskumringen, natten over og tidligt om morgenen. Pladsen egner sig både til fluefiskeri og spinnefiskeri.

Bedste årstider: Forår og efterår.
Bedste forhold – vand: Fra lav vandstand til høj vandstand. Udmærket i klart vand, men også i semigrumset vand.
Bedste forhold – vind: Østenvind under 5 m/s. Vestenvind op til 10 m/s. Sydvendt vind op til 6 m/s. Nordenvind på max. 6 m/s.

Pladsen fisker både godt i overskyet og solrigt vejr.

Parkering: 80 meter fra stranden…

Overnatning: Grønninghoved Strand Camping…


Avnø Vig

Avnø Vig er ofte fuld af havørreder i forårs- og efterårssæsonen. Man skal dog gå et stykke for at komme til den, men det er ofte gåturen værd. På grund af et helårsfredningsbælte i den inderste del og det halvårsbælte som dækker resten af vigen, er der ofte fyldt af lystfiskere lige når halvårsfredningen ophører og lige før den træder i kraft.

Der er både små og store havørreder i vigen året rundt. De varmeste somre kan dog ændre på den del til det negative…
Pladsen egner sig både til fluefiskeri og spinnefiskeri.

Bedste årstider: Forår og efterår.
Bedste forhold – vand: Fra lav vandstand til alm. vandstand. (Klart vand).
Bedste forhold – vind: Alle vinde/vindretninger under 8 m/s.

Pladsen fisker både godt i overskyet og solrigt vejr.

Parkering: 200 meter nord for vigen…

Rigtig god fornøjelse med de nævnte kystpladser i Sønderjylland.

Jari P.