Knebel Vig

Knebel Vig på Djursland er et fremragende område til havørredfiskeri.

Knebel Vig – lystfiskeri

Knebel Vig ligger 49 minutters kørsel fra Gjerrild Vandrerhjem. Når vinden er for kraftig på yderkysten og bølgerne går højt, er vandet næsten altid en tand roligere inde i denne runde vig på Djursland.

Vigen er på sin vis en “sidevig” til Kalø Vig og er ofte god for en havørred eller 2. Havørrederne kan fanges året rundt.
Knebel Vig kan være strømfyldt under ebbe og flod, hvilket ofte giver anledning til gode hugperioder i sommerhalvåret. De 2 yderste spidser ved ind/udsejlingen er gode eksempler på sommerpladser.

Fra det sene efterår og frem til det tidlige forår, vinteren inkluderet, skal havørrederne oftest fanges i det mere stillestående vand tæt under land. Eller i de dybere huller med mørk bund.

Det er i reglen havørreder man fisker efter, men af og til fanges der også ret store laks derinde.

Hornfisk er der mange i sommersæsonen ligesom der er en del skrubber i området under den varme tid.

Der er ét fredningsbælte inde i Vigen. Skellerup Å som ligger i den østlige ende er grunden. Skriv Knebel Vig i søgefeltet i dette link for at se hvor: Fredningsbælter…

Vand og Bundforhold

Områder med jævn sandbund (både lys og mørk), blæretang, større sten og muslingebanker, forhøjninger i bunden med ålegræs, sandbanker – sporadisk dækket at blæretang, revler, render og huller kendetegner Knebel Vig´s bundforhold.

Vandet er oftest klart. Fiskene står typisk i en vanddybde fra ca. 30 cm. til 1,5 meter.

Årstider – fiskearter i Knebel Vig

Havørred: Året rundt.

Hornfisk: Fra maj og frem til og med september.

Skrubbe: Sommersæsonen.

Fangstmetoder

Havørred: Den største succesrate generelt opnås via. spinnefiskeri med enten blink eller kystwoblere. Fluefiskeren kan have sine gode dage men må, som på de fleste andre fiskepladser i landet, kapitulere de dage hvor havørrederne går efter større bytte eller er langt ude. Selv større streamere kommer til kort på de fleste dage året rundt. Da jeg også selv fisker med flue vil jeg nævne, at dette er baseret ud fra fakta og ikke et snævert syn på fluefiskeren eller fluefiskeriet.

En spinnefisker kan fiske med ligeså små agn som fluefiskeren og ligeså langsomt, men kan også fiske med store blink eksempelvis op til 15 centimeters længde.
Havørrederne i Knebel Vig kan desuden fanges langt ude i kastet, såvel som helt inde langs vigens bredder. Derfor er det altid godt at kunne nå begge steder.

Om vinteren, dette gælder både her og i resten af landet, kan man fange havørreder med store agn. En gammel skrøne som mange desværre stadig hænger sig i hedder sig, at det er bedst at fiske med små agn om vinteren. Det er ikke korrekt. Heller ikke i denne vig.

I perioder i løbet af et år, uanset årstid, er mindre agn dog også effektive. Både fluer og f.eks. mindre blink m.m.
En anden metode som er særdeles effektiv til havørrederne i Knebel Vig (når de gerne hugger på mindre agn) er regnorm. 1-2 regnorm fisket efter et bombardaflåd i et roligt tempo kan give talrige fangster i perioderne. Perioderne kan ikke fastsættes og skal derfor opsøges jævnligt.

Brug gerne et flydende eller intermediate (hængende/langsomt synkende) bombardaflåd i glasklar farve eller hvid. Jo mere neutralt, jo mere opmærksomhed på ormen/ormene.

Et nylonforfang på 1,5 eller 2 meter fra kasteflåddet og ned til ormen er rigeligt til dette fiskeri.
Fluorocarbon er brugbart, men for stift, dyrt og er i reglen ikke bedre end det gode gamle nylon/monofil. Også her er en skrøne på spil, men skabt i nyere tid. Desuden er fluorocarbon ikke nedbrydeligt.

Brug evt. følgende blink og kystwoblere: Jk Paint Stevnspilen, Bossen og Baronessen, Savage Gear Sandeel, Panzerfish Tobis, Jarisen og Westin D360 Distance m.fl. Alt fra 10-35 gram kan fiskes med inde i Knebel Vig.

Hornfisk: Man kan i reglen bruge de samme agn til hornfiskene, som man man bruger til havørrederne. Jeg vil dog tilføje af lystfiskeri efter hornfisk med en prop og et stykke sild, brisling eller tobis er enormt sjovt.

Skrubbe: Her bruges et simpelt forfang med 2 kroge og et lod. Køb evt. børsteorm eller sandorm som agn/madding. Også skalrejer er effektive. De kan købes hos de fleste købmnænd.

Ekstra: Områder med havørreder i Knebel Vig

I Knebel Vig anbefaler jeg grundigt og systematisk affiskning omkring og imellem de sporadisk placerede blæretangsbuske. Selv små kast på 10-20 meter kan give fisk.

Alle “spidser”, især de 2 ved udmundingen af vigen, er gode fiskepladser hvor der ofte er flotte havørreder at finde.

Stenrevene og muslingebankerne rundt om i Knebel Vig skal også gerne affiskes. I lavvande kan der stå ret store fisk over disse, men der er ofte ikke mere end én. En havørred tager gerne standpladser i vige og fjorde, ganske som de gør det i åerne. Specielt i lavvande er det nemmere for havørreden at beskytte/råde over sit revir. Ét vandlag er langt lettere at herske over end 10. (Ca. 50 cm. i dybden) Et rev eller en banke holder ofte mange bytteemner og her kan den store ørred jage og spise, uden at skulle afsøge i flere kilometer vand.
I højvande kan der være flere fisk både over og omkring stenrevene samt muslingebankerne uanset størrelse.
Læs om standpladser her: Standpladser i saltvand…

Må du have held med fiskeriet i denne lækre vig på Djursland og et herligt ophold på Gjerrild Vandrerhjem.

Jari – Lystfiskeri Danmark


Book ophold her: Gjerrild Vandrerhjem…