Kalvøre

En fluefanget havørred ved Kalvøre...

Kalvøre – info

Kalvøre er den sydvestligste fiskeplads i Helnæs Bugt. Der er ingen fredningsbælter/fredningszoner langs denne fiskeplads. Pladsen begynder umiddelbart efter færgelejet ved Bøjden og derfra mod nord. Herefter fisker man ind i bugten og ind til en lille “halvø”.

Langs den første del er bunden jævn, men en del planter og sten danner trods det, et godt grundlag for en god havørredplads. Strømmen langs pladsen udelukker den fra at være en vinterplads. Milde vintre undtaget. Under foråret, sommeren igennem og om efteråret kan der fanges havørreder her.

Der er under milde vintre havørreder at finde på indersiden af halvøen længere inde. Nogle få år også langs rundingen/den første efter færgelejet.

Ønsker man at fange havørreder om vinteren og mere stabilt vinterfiskeri generelt, er Horne Strandvej i bunden af bugten at foretrække. En fiskeplads på samme side som Kalvøre. Et alternativ, som heller ikke ligger langt fra denne fiskeplads, er Knolden i Faaborg Fjord. Læs mere om den her: Knolden og Faaborg Fjord…

Den første del af pladsen, rundingen fra færgelejet og ind til dette punkt – er den bedste del af strækningen.

Fiskearter og årstider

Havørreder: Man kan primært fange havørreder om foråret, sommeren igennem og om efteråret langs pladsen.

Hornfisk: Fra maj og ca. 2-3 måneder frem, kan der være en del hornfisk langs fiskepladsen. Perioden svinger fra år til år.

Torsk: Sommeraftnerne byder nogle gange på udmærket torskefiskeri langs denne fiskeplads.

Skrubber: Sommerhalvåret.

Agn til fiskearter ved Kalvøre

Havørreder: Man kan både fange havørrederne med fluer, blink og kystwoblere. Men også fiskeri med bombardaflåd og fluer eller fjordrejer er effektivt.
Man kan bruge alle former for blink og kystwoblere til denne fiskeplads. Knægten, OGP Silling, Jarisen, ABU Sölv Rull, Baronessen fra JK Paint, Savage Gear Sandeel, Otto Poulsen-wobleren, Tuwub, Snurrebassen, LT Seeker, Fladbukken, Westin D360 eller ABU Sölv Smakk. Alle er gode til denne fiskeplads.
Fluernes form er ikke vigtig på noget tidspunkt. Bare de er mere aflange end runde. Farven er til gengæld uhyre vigtig. Brug kobber, brun/sort, lyserød, grå, hvid/grøn, sølv/rød m.fl. Størrelsen finder man på dagen, ganske som man gør det med blinkene eller kystwoblerne.

Hornfisk: Hornfiskene hugger på det samme som bruges til havørrederne. Det er derfor ikke nødvendigt at bruge andet. På den måde udelukker man ikke nogen fangstmuligheder. En prop og et stykke sild eller brisling, kan også bruges til hornfiskene. En reje kan også sættes på krogen med stor effektivitet.

Torsk: Torskene hugger gerne på både blink, kystwoblere og fluer i aftenskumringen. Som fluefisker kan man med fordel bruge skumbiller når mørket falder på. De er både effektive til havørrederne og torskene her. Fang dem lettest nær Færgelejet.

Skrubber: Kaster man ud på sandbunden, umiddelbart efter den nordlige mole/stensætning efter færgelejet, kan man fange skrubber. Der skal kastes et godt stykke ud – ca. 50 meter. Brug børsteorm, sandorm eller skaldrejer og et fladfiskeforfang. Et klassiske forfang med to kroge og et lod er rigeligt.

Tilgængelighed og parkering

Kystpladsen er nem at komme til og nem at fiske langs. Det optimale er at affiske pladsen fra land hele vejen rundt. Der er ingen grund til at gå i vandet ved Kalvøre.

Der er parkering ved færgelejet 75 meter fra pladsen. Se hvor her: Parkering…

Knæk og bræk ved Kalvøre

Jari – Lystfiskeri Danmark


Fang også fisk i Island: Fiskerejser til Island…