Grønninghoved Strand

Lystfiskeri efter havørreder ved Grønninghoved Strand.

Grønninghoved Strand – lystfiskeri

Grønninghoved Strand er let tilgængelig og kan gås til på ca. 1. minut fra Grønninghoved Strand Camping. Man kan bl.a. fange havørreder langs stranden året rundt. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der mod nord er et særfredningsbælte. Fredningsbæltet er sat ud fra udløbet af Odderbæk. Det betyder at man ikke må fiske indenfor bæltet fra d. 16. september til d. 15. januar. Læs mere her: Fredningsbælter…

Vil man have flest havørreder ud af sit fiskeri langs stranden, kan det de fleste år betale sig at besøge campingpladsen i ydersæsonerne. Forår og efterår. Under de 2 årstider er der flest havørreder. Går man efter at fange flest fiskearter er sommersæsonen at foretrække.

Man kan fiske fra land langs hele stranden, men med waders kan man bedre affiske parallelt med den, samt vade længere ud i perioder med lavvande. Store fordele i de fleste tilfælde. Ofte er havørrederne tæt under land og at give dem flere meter at jage agnen på er bedst. Derfor er det at fiske på langs af/med stranden oftest det mest givende.

Vand og bundforhold

Bunden ved Grønninghoved Strand er fyldt med tangbælter, sporadisk placerede blæretangsbuske, småsten og større sten.
Badekar (fordybninger i bunden tæt under land), samt revler og render kendetegner også pladsen. En bølgebryder ca. 100 meter ude og en afvandingskanal ved den sydlige del af pladsen ligeså.

Gennemsnitsdybden langs fiskepladsen ligger på ca. 70 cm.

Årstider – fiskearter ved Grønninghoved Strand

Havørred: Året rundt. Topsæsoner: forår og efterår. I sommersæsonen kan det betale sig at fiske tidligt om morgenen og sent om aftenen. Under dage med overskyet vejr og evt. regn kan havørrederne dog fanges i løbet af hele dagen om sommeren.

Om vinteren er der ofte stimer af grønlændere. (Ikke kønsmodne og blanke havørreder). De fleste ligger fra 35 cm. og op til ca. 50 cm.

Hornfisk: Fra maj og 2-4 måneder frem kan man fange hornfisk fra Grønninghoved Strand. Sæsonen ændrer sig i nyere tid mere drastisk fra år til år, så perioden kan svinge en del.

Skrubbe: Skrubberne kan i realiteten fanges året rundt. Sommersæsonen er dog at foretrække.

Ål: I sensommeren er nattefiskeriet godt efter ål flere steder langs stranden.

Makrel: Makrellerne fanges nogle år allerede fra juni og andre år først i august.

Fangstmetoder:

Havørred: Der er flere fangstmetoder som kan gøre sig gældende, når man dyrker kystfiskeri ved Grønninghoved Strand. Fluefiskeri og spinnefiskeri er lige givende. Specielt på grund af havørredernes tilstedeværelse i det helt lave vand tæt under land.
Spinnefiskeren kan både fange havørrederne med blink, kystwoblere og bombardaflåd og flue, fjordrejer, børteorm eller Gulp Børsteorm.

Under de bedste dage er der både havørreder langt inde og langt ude.

I vinterhalvåret er hvid/lyserød, brun/hvid, grøn/hvid og til tider rød/sort de bedste farver/farvekombinationer.
Sommerhalvårets havørreder inviterer til brugen af sølv, grøn/hvid, sølv/grøn, sølv/blå og kobber.

Effektive blink og kystwoblere: JK Paint Baronessen, Jarisen, Savage Gear Zerling, Snurrebassen, Savage Gear Sandeel og JK Paint Stevnspilen. Brug alt fra 10 gram og op til 35 gram. (Uanset årstid) Havørrederne er ikke kræsne her…

Hornfisk: Når hornfiskene er ankommet er der ofte mange. Brug en prop og et sildestykke, et blink i sølv eller sølv/blå eller fluer som ligner sild eller tobis. Rejefluer virker også, men er i perioder ikke lige så effektive som fiskeimitationer. Hornfiskene kan fanges fra morgen til aften.

Skrubbe: Et ganske almindeligt forfang er alt der skal til for at fange fladfisk langs stranden. Et lod og 2 kroge. Brug enten børsteorm eller sandorm på krogene. Kast ud over de mest sandede stykker. Kaster man for tæt på tangplanter og tangbælter spiser krabberne maddingen.

Ål: Ålene kan fanges med en del agn langs Grønninghoved Strand. Igen kan man bruge et lod og 1-2 kroge. Sæt regnorm, sandorm, børsteorm, silde- eller tobisstykker på krogen/krogene. Fisk efter ålene i skumringen og nogle timer ind i natten. Brug evt. en klokke på stangspidsen så huggene kan høres i mørket. Klokkerne til at sætte på stangspidsen kan købes i de fleste grejbutikker med respekt for sig selv.

Makrel: Brug de samme blink som til havørrederne, så har man garderet sig. Ofte er makrellerne ganske lang ude fra stranden så der skal kastes langt. De sene aftentimer er ofte de bedste. Gå langs stranden og se om makrellerne kan ses jage i overfladen derude et sted.

God fornøjelse med dit lystfiskeri både fra og langs Grønninghoved Strand.

Jari – Lystfiskeri Danmark


Se en fiskevideo fra pladsen: Fiskevideo…