Geddefiskeri i Danmarks put and takesøer

Geddefiskeri i Danmarks put and takesøer er spændende og for alle.

Geddefiskeri i Danmarks put and takesøer, er kun lovligt nogle steder. Mange fiskesøer vil gerne have gedderne udryddet, men det kommer der ikke noget godt ud af. Hvorfor forklares længere nede… Andre søer tilbyder at man må fange gedderne, men at de så efterfølgende skal genudsættes. I de fleste søer må man godt fiske efter gedderne og selv bestemme, hvad der skal ske med fangsten eller fangsterne.

Det lækre ved at må fiske efter gedder i de fleste put and takesøer, især der hvor de er sammen med ørrederne, er hvor store gedderne bliver og hvor tykke de er. Vægten overstiger ofte de gedder i de almindelige søer rundt om i landet. Her er naturligvis undtagelser, men det er næsten reglen frem for undtagelsen, at alle gedderne er smælderfede i en fiskesø.

Geddefiskeri i Danmarks put and takesøer – historikken

De fleste som besøger Danmarks put and takesøer, fisker naturligvis ikke efter gedder. Det betyder dog ikke de ikke fanger dem. Oftest fanges gedderne ved et tilfælde under fiskeri med spinner eller blink i søerne. Andre gange sker det under f.eks. størfiskeri, hvor der fiskes med fiskestykker eller hele fisk.

I reglen er det utrolig svært, at fange de store gedder i de mange fiskesøer rundt om i landet, men det hænder. De der fanger dem hyppigst, er dem der sæter tid og tålmodighed af til det og som fisker decideret efter dem.

Omkring langt de fleste put and takesøer rundt om i Danmark, er der spunden en myte eller legende om kæmpegedden i dybet. Historier der går årtier tilbage og som overraskende nok, ofte har en vis sandhed forbundet til dem…

Fakta er da også, at der uden tvivl svømmer flere Danmarksrekorder rundt i Danmarks put and takesøer, end man lige går og tror.

Balancen i geddebestanden og i søen generelt 

De store gedder spiser også mindre og mellemstore gedder, udover ørreder. En balance opstår idet, at en stor gedde holder de mellemstore gedder nede, som også spiser ørreder og mindre gedder m.m. Derudover holder gedderne også, så vidt muligt, bestanden af skaller og aborrer nede. Ligesom skallerne og aborrerne i øvrigt også gør deres del. Det hele er en naturlig og velafbalanceret proces, skabt af moder jord. Idet en sø-ejer piller ved balancen, ved at fjerne søens største rovfisk, kommer der flere mindre og mellemstore gedder. De spiser ikke bare flere ørreder, men fjerner også de andre fisk, som også har deres påvirkning, i forhold til en positiv vandkvalitet og sø-balance. Derfor blandt andet, bør alle genudsætte “den store gedde i søen”.

Der er ingen tvivl om, at ørrederne der udsættes i søerne, ikke er det bedste der kan ske for en sø, slet ikke en naturlig en af slagsen. Men med tiden sam-eksisterer alle arterne i søen og finder hver deres plads. Mange søer i landet fungerer i dag, ganske glimrende med de udsatte ørredarter og de naturlige danske fiskearter.

De bedste fangstmetoder + udstyr

For at fange de store gedder i søerne, gøres det bedst via. brugen af agnfisk. Gedderne er vandt til, at spise friske ørreder, men også de sårede og endda døde. Kan man via. søens ejere eller på anden vis, skaffe mindre regnbueørreder eller guldørreder, er man et skridt tættere på succes. Man kan også høre om man må afhente nogle hos et dambrug. Tal altid med put and take-ejerne om mulighederne først.

Skaller fra søen eller aborrer er også en mulighed.

Brug gerne stålforfang på minimum 40 cm. til dette fiskeri. De store gedder har kæmpemunde, og kan suge, samt sluge enhver agnfisk helt ned i gabet – uden problemer på kort tid.

Vil man gerne fiske med kunstige agn, så er store spinfluer, som kan fiskes langsomt hen over bunden et godt bud, samt større jerkbaits m.m.

Stangen til geddefiskeri i landets put and takesøer med agnfisk, må gerne være alt fra 8 fod og op til 12 fod. Brug en stang med høj kastevægt. Minimum 70 gram. Jo større agn man kan kaste ud jo bedre. (Med få undtagelser)

En stærk fletline på min. 0.20 mm. eller en nylonline på min. 0.35 mm. er at foretrække.

Hjulet kan være fra str. 3000 til str. 4000 eller mere…

Det er langt fra nødvendigt, at bruge andet end det ganske almindelige fastspolehjul til dette fiskeri.

God vind med dit geddefiskeri i Danmarks put and takesøer.

/Jari


Find put and takesøer i Danmark, hvor man kan fange gedder: Put and Take…