Gabet

En stor havørred fra Gabet på Fyn

Gabet – lystfiskeri

Gabet er en utrolig lækker plads/fiskestrækning i Odense Fjord. Ca 3 km. af de rene lækkerier til havørreden, som også er den primære art der fiskes efter her. Gabet strækker sig i begge retninger fra lodsbådene, som i reglen kan ses, når man ankommer til parkeringspladsen ved Gabet og Lodshuse. I denne guide anbefaler jeg fiskeriet på strækningen, som går knap 2,5 km. ind i Odense Fjord. Man kan også affiske 500 meter udad og følge fjorden rundt til Dalby Bugt.

Vand og bundforhold

Blandet stenbund – små og store sten, blæretang, muslinger, stenrev, badekar, sandbund med sporadiske pletter af tang m.m. kendetegner denne plads fra ende til anden. Man møder også en lille ø, hvor bunden på indersiden, består af mudder. Bunden på ydersiden består af sten, tang og mørkere sandbund. Der er fisk at fange på begge sider af øen.  I den kolde tid er der ofte en blanding af større farvede fisk og stimer af små blanke fisk på indersiden.
Vandet ved Gabet er for det meste klart, men kan få en anelse farve i kraftigt blæsevejr.

Årstider – fiskearter ved Gabet

Havørred: Havørreden kan fanges året rundt langs strækningen. Året rundt er der også chancer for de helt store fisk over 80 cm. Forår, sommer, efterår og vinter. Efter både at have besøgt pladsen/strækningen i sommerhalvåret og vinterhalvåret, kan jeg kun tilføje, at dette er en af mine favorit helårspladser i Danmark.
Husk at affiske det helt lave vand, såvel som længere ude.
Mindstemål på havørred: 45 cm.

Hornfisk: Fra ca. starten af maj og 3 måneder frem.
Intet mindstemål og ingen fredningstider.

Fangstmetoder:

Havørred:

Fluer forår:

Store fluer er givtige i april og maj, gerne lyserøde eller grålige rejefluer samt store tobisfluer. Det er ikke nødvendigt at fiske langt ude i perioden, men en god ide at fiske helt inde under land samt over rev, muslingebanker og badekar/fordybningerne i bunden.

Blink – forår, sommer og efterår:

Sølvblink, hvide blink eller skarpe grønlige farver i kombination med hvid eller sølv, er effektive i lyst vejr og klart vand. Hvorimod de mere mørke farver såsom olivengrønne tobisblink – blink, kystwoblere, gennemløbsblink med brunlige eller blålige farver, kan gøre sig gældende i jagten på bl.a. storørreden i overskyet vejr og mere grumset vand. Men skarpe grønlige eller lyserøde agn, kan også være givtige under de vejrforhold.

Waders er et must når Gabet affiskes, dette året rundt.

Sommertips:

Når sommeren nærmer sig – juni, juli og august, kommer fiskene ind under land både morgen og aften. De kan også fanges midt på dagen, dog som regel lidt længere ude.
Forår, efterår og vinter kan de fanges helt inde under land uanset tid på dagen. Dog kan uklart vejr og vand, forbedre chancen midt på dagen i den kolde tid. Fiskene virker mere hugvillige og knap så forsigtige i mørkere vejr, end når vejret og vandet er klart og havørreden har lidt sværere ved at gemme sig for både rovfugle og sæler, samt de byttedyr og fisk, den gerne vil fange.

Flere småfisk er på denne årstid, sommer, trukket ind på strækningen d.v.s. flere rejer, tanglopper med mere er at finde. Derfor kan flere forskellige agn også benyttes. Dog skal man ikke glemme at havørreden hugger på alle slags agn året rundt. Også selvom den ægte vare ikke er i området, fjorden eller havet.
Det betyder at – selvom der f.eks. ikke er tobis i området og sæsonen for tobis, ikke er i nærheden af at være på vej, så er tobisblink og fluer alligevel uhyre effektive.

Efterår og vinterinfo:

Efteråret byder også på et spændende og til tider meget givtigt fiskeri. Store havørreder på vej til Odense Å trækker forbi her og af og til, kan man være heldig at kroge flere store fisk på en dag, når man fisker ved Gabet.

I den kolde tid – efterår og vinter – kan tilføjes mindre kobberblink og guldblink til grejkassen, gerne s-formede med liv i. Nogengange er de mindre agn, de mest effektive når vandet nærmer sig frysepunktet.
Fluer: Polar Magnus og Kobberbassen er også ganske gode efterår og vinter.

Gabet egner sig også til fiskeri med bombarda-flåd og flue, Gulp-børsteorm og små blink. Den generelle dybde fiskene står i ligger fra 20 cm. til 1,5 m.

Hornfisk: Hornfiskene fanges typisk med de samme agn, som bruges til fiskeriet efter havørred. Dog kan et sildestykke på en enkeltkrog eller mindre trekrog, for enden af en prop, være mindst lige så effektiv. Dette fiskeri kan gøres fra land. Eksempelvis lige ved Lodsbroen hvor der er forholdsvis dybt.

Fiskeudstyr/grej:

Til fiskeriet efter både hornfisk og havørred ved Gabet, kan man bruge fiskestænger fra 6-9 fod. alt over er for voldsomt og ganske unødvendigt. Kastevægt: Alt fra 7 gram op til 30 gram. Ikke kraftigere. Stivhed i stangen: blød/mellem/allround. Fiskehjulet må gerne have størrelsen fra 1000 til 2500.
Brug enten 0.12-0.15 fletline eller det ganske udmærkede nylon/monofil line i 0.28 – 0.30. mm.
Når der fiskes med bombarda-flåd, er det en fordel at bruge stænger på mellem 9 og 11 fod. Forfang: Ca. 2-2,5 m.

Obs.: Sørg altid for at have “nok” line på hjulet, fyldt op, næsten helt ud til spolekanten. Dette gør at der er mindre modstand, fra netop spolekanten, når der kastes ud. At have meget line på hjulet giver længere kast, logisk set.

Knæk og bræk ved Gabet – 18 minutters kørsel fra: Fyns Hoved Camping…

Jari


Læs mere om Odense Fjord her: Lystfiskeri i Odense Fjord…