Faldsled Havn

En lystfisker ved Faldsled Havn.

Faldsled Havn – info

Faldsled Havn er placeret på østsiden af Helnæs Bugt. Ca. 800 m. mod nord derfra er et helårsfredningsbælte/fredningszone.
Hattebæk ligger til grund for fredningsbæltet. Læs mere om det og fredningsbælter i det hele taget her: Fredningsbælter…

Området ligger i et forholdsvist åbent terræn uden læ for vinden.

Fiskepladsen Faldslev Havn starter umiddelbart nord for havnen, endda fra havnens nordside. Et lille vandløb løber ud langs havnen, hvor der også er en dybere rende. Deri ynder havørrederne at være. Ligesom de godt kan lide at opholde sig nær sejlrenden ved havneind- og udsejlingen.
Går man længere ud langs havnen ad stien langs vandet, kan man kaste langt ud mod havneudsejlingen og fiske dybt. Det er ofte effektivt. At fiske tæt under land ud til spidsen, kan til tider give større fisk.

Den bedste del af strækningen er fra parkeringspladsen/starten af nordsiden og ud til spidsen og ca. 50 meter derefter mod nord.

Fiskearter og årstider

Havørreder: Man kan fange havørreder året rundt ved Faldsled Havn. Det er svært at pege på én årstid frem for en anden. De mere sikre kort er forår og efterår men… Om sommeren kan der være rimelig mange havørreder i området ud for havnen. Det samme kan der længere mod nord op mod fredningen. Det især under morgen- og aftenfiskeriet. Under milde vintre er pladsen ofte ret formidabel.

Hornfisk: Fra maj og ca. 2-3 måneder frem, kan der være en del hornfisk langs fiskepladsen. Perioden svinger fra år til år. Langt de fleste er at finde over de ydre ålegræsbælter og revler, samt i det dybere vand foran havnen.

Ål: Fra ca. juni og frem til midt i oktober, kan man fange ål langs fiskepladsen. Fisk tæt op ad pæle og stensætninger. Fisk også tæt op af udløbet på nordsiden af havnen. Også de områder med ren mudder/sandbund kan være gode. Fiskeriet efter ål i Helnæs Bugt generelt, er bedst i aftenskumringen samt i løbet af natten.

Skrubber: Skrubberne kan på sin vis fanges året rundt, men i sommerhalvåret er det nemmest. Kast ud mod sejlrenden og afvent bid. Dog skal her nævnes at en hel dags fiskeri generelt og maksimalt set, oftest kun giver 1-3 skrubber.

Agn til fiskearter ved Faldsled Havn

Havørreder: Man kan både fange havørrederne med fluer, blink og kystwoblere. Men også fiskeri med bombardaflåd og fluer eller fjordrejer er effektivt.
I de dybere huller længere ude foran havnen, kan det betale sig for blinkfiskeren at have blink, som kan hænge i lang tid i et spinstop. Knægten, OGP Silling, Jarisen, ABU Sölv Rull, eller Baronessen fra JK Paint, er alle gode eksempler.
Blinkene er alle aflange, smalle og har en forholdsvis rolig gang i vandet. Bedst til den koldere tid.
I det sene forår, det tidlige efterår og ligeledes om sommeren, kan man bruge blink som spræller lidt mere. Disse blink er typisk formet mere som en sild eller brisling m.fl. Det kunne være Snurrebassen, Stevnspilen fra JK Paint, LT Seeker, Fladbukken, Westin D360 eller ABU Sölv Smakk.

Fisker man med bombardaflåd, kan det betale sig at fiske langsomt og lade agnen fald i dybden ret ofte. Brug enten et intermediate eller flydende bombardaflåd.
Fluernes form er ikke vigtig på noget tidspunkt. Bare de er mere aflange end runde. Farven er til gengæld uhyre vigtig. Brug kobber, lyserød og sort/brun i vinterhalvåret. Og sølv, grå, hvid/grøn m.fl. i sommerhalvåret. Størrelsen finder man på dagen, ganske som man gør det med blinkene eller kystwoblerne.

Hornfisk: Hornfiskene hugger på det samme som bruges til havørrederne. Det er derfor ikke nødvendigt at bruge andet. På den måde udelukker man ikke nogen fangstmuligheder. En prop og et stykke sild eller brisling, kan også bruges til hornfiskene ved Faldsled Havn. En reje kan også sættes på krogen med stor effektivitet.

Ål: Til ålefiskeriet i bugten er regnorm alt man behøver. Fisk på bunden med et lod og en krog eller med en prop. Brug evt. et knælyst til proppen og en klokke til stangen, når der fiskes med bundforfang. Så kan ålenes hug høres eller ses…

Skrubber: Skrubberne er ikke mange ved pladsen, men de der er kan fanges med sandorm, regnorm, rejer og børsteorm. Et simpelt forfang med et lod og to kroge er rigeligt til dette fiskeri.

Tilgængelighed og parkering

Kystpladsen er behagelig at vadefiske langs og let tilgængelig.

Man kan parkere tæt på vandet. Se hvor her: Parkering…
Gå mod nord og over vandløbet for at komme til fiskepladsen.

Knæk og bræk ved Faldsled Havn.

Jari – Lystfiskeri Danmark


Læs også om Hindsholm: Lystfiskeri på Hindsholm…