Danmarks bedste lakseåer

Danmarks bedste lakseåer

Danmarks bedste lakseåer – indledning

Danmarks bedste lakseåer er hovedsageligt at finde på vestsiden af Jylland. Dog er Gudenåen en undtagelse. I de seneste 20 år er laksebestanden vokset betydeligt i Danmark. Sportsfiskerforeningerne har sat en del yngel ud og med tiden er de fleste åer blevet selvforsynende, som også er tilfældet i dag. Et stort stykke arbejde er gjort og adskillige millioner af kroner er brugt på restaurering af åer og bække. Selvom det udadtil generelt lyder godt, er der også en del ulemper og skjulte intentioner i det store arbejde og de mange penge brugt.

  • Det er sjovere at være medlem af de respektive foreninger, som har et lakseførende fiskevand med mange laks.
  • Der kommer flere penge i kassen fordi, der købes købes flere fiskekort/dagkort/ugekort m.m.
  • Flere fisketurister til Danmark.

Ingen af de ovennævnte grunde er på sin vis negative, men… Der er dog andre udfordringer ved kun at satse på laks.

  • De andre fiskearter såsom bækørred, stalling, snæbel m.fl. får mindre plads at boltre sig på.
  • Laksen er en aggressiv fiskeart og hugger ud efter hvad som helst når på en standplads. Laksens bid kan bøje kraftige kroge. Det er bl.a. set under trolling. Hugger en laks på smolt/yngel eller andet, er chancen for de dør ganske høj.
  • Når der er så mange penge i laksefiskeri, lukkes åerne på sin vis for den almindelige lystfisker, som gerne vil dyppe ormen og se hvilken fiskeart han eller hun fanger. Det er ganske simpelt for dyrt at være med og de regler der er for laksefiskeri, er ofte ikke forenelige med det at fiske efter ål, skaller o.s.v.
  • Er vandet for varmt i åen, lukkes den. Det sker for at forhindre at en fanget laks som genudsættes dør. Men hvad så med dem som gerne vil fiske efter andre fiskearter?

Pludselig bliver landets åer et lukket land for det almene lystfiskeri i Danmark, samt de ganske almene lystfiskere. Hvilket langt fra er ok.

Laksefiskeriet i Danmark er blevet en pengemaskine, som bliver markedsført som bevarelse og redningen af de danske åer og den danske natur. Mange sportsfiskerforeningers overlevelse er afhængig af, om de har råd til fortsat leje af fiskevandet, ejet af lodsejerne. Det kræver flere medlemmer og solgte fiskekort, hvilket kun kan gøres via. flere og større fisk.
Bevares, der er naturligvis lystfiskere, som vitterligt går op i naturen og fiskenes ve og vel. Fåtallet kaldes de…
De fleste derudover vil bare kunne fange den største fisk og gerne så mange store som muligt. Selvom man egentlig i reglen (med få undtagelser), kun må hjemtage en laks pr. mand. pr. sæson. Resten skal derfor genudsættes efter en lang og udmattende kamp.
Når staten m.fl. skal kontaktes angående støtte til projekterne omhandlende åernes bevarelse, er det da også økonomien/indtægter eller udsigten til dem, der lægges til grund for ansøgningen i store træk. Sådan er samfundet sat sammen indenfor langt det meste desværre.
Mennesket har solgt sin sjæl og naturen for penge og forsøger at overbevise sig selv og alle andre om, at noget andet er tilfældet.

Danmarks bedste lakseåer – listen

Listen over Danmarks bedste lakseåer er opsat i tilfældig rækkefølge.

Gudenåen er Danmarks længste å. Her fanges laks over 10 kg. hvert år, nogle få tættere på 20 kg.
Der er flere forskellige fiskekort til åen.
Langå Sportsfiskerforenings fiskevand: Fiskekort…

Langs en del af Gudenåen er der fit fiskeri, hvor kun Statens Fisketegn kræves. Læs mere her: Statens Fisketegn…
Læs også om hvor der er frit fiskeri her: Fiskeri i Gudenåen uden fiskekort…

Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening: Fiskekort og regler…

Storå har overhalet langt de fleste af Danmarks bedste lakseåer. Hvis ikke alle. Her fanges hvert år store antal laks og der er virkeligt nogle kæmper imellem. Danmarks længste laks er fanget i netop Storå. (I nyere tid).
Køb kortet der giver adgang til de bedste strækninger her. Holstebro og Omegns Fiskeriforening: Fiskekort…
Denne å er i øvrigt det perfekte eksempel på, hvor lidt plads der er tal andre fiskearter, når der er mange laks. De strækninger af åen hvor der ikke er mange laks, trives andre arter. Køb fiskekort dertil her: Aulum-Haderup Sportsfiskerforening…
Storå er Danmarks bedste begynder-å.

Sneum Å og Kongeåen er to perler i det syd- og sønderjyske. Åerne byder på glimrende laksefiskeri i perioder.
Når man køber fiskekort til den ene, har man også købt fiskekort til den anden. For det ikke skal være løgn, får man også adgang til både Holsted Å og et stykke af Varde Å på fiskekortet. Køb det her: Fiskekort…
Se også Sydvestjysk Sportsfiskerforenings vande via. kort her: Fiskevande…

Varde Å er i dag en af landets bedste laksåer. Her fanges hvert år store laks over 15 kg. Fiskepladserne langs Varde Å er i mange tilfælde lette at komme til. Også inde i Varde centrum kan det fanges laks.

Åen rummer også en del havørreder. Flere stallinger er også kommet til i nyere tid. Men med en fast og stor bestand af laks, handler spørgsmålet nok mest om, hvor længe der er plads til andre fiskearter/laksefisk.

Antallet af bækørreder der var før årtusindeskiftet, er væsentlig mindre i dag.

Men laks er der…

Køb fiskekort til Varde Å her: Fiskekort…


Andre nævneværdige lakseåer: Skjern Å, Ribe Å, Brede Å.


Kvoter

Danmarks bedste lakseåer er pålagt kvoter. Hver å har sine individuelle kvoter/antal laks, som alt i alt må fanges i åen over en sæson. Dem kan man enten læse om på de respektive sportsfiskerforeningers hjemmesider eller på Fiskepleje.dk her: Laksekvoter…

Køberne af fiskekort eller medlemskort er derfor også pålagt en kvote. Man må f.eks. kun tage en laks med hjem pr. lystfisker pr. sæson. Når den fulde kvote er opbrugt, skal alle laks genudsættes. Vil man gerne have en laks med hjem, skal den fanges inden kvoten er opbrugt. Her er tale om først til mølle princippet.

Gudenåen har sine egne regler for laksefiskeriet. Læs mere om dem her, samt om reglerne generelt ved Danmarks længste lakseå: Gudenåen…

Rigtig god fornøjelse med dit lakse fiskeri i Danmarks bedste lakseåer.

Jari P.

Unik oplevelse på video! – Danmarks bedste lakseåer…