3 gode fiskepladser på Helnæs

3 gode fiskepladser på Helnæs

3 gode fiskepladser på Helnæs – kystfiskeri

3 gode fiskepladser på Helnæs til fangst af havørreder. Man kan også fange andre fiskearter langs pladserne, men der er havørreder året rundt.

Pladserne er nemme at komme til og du kan læse om hvor du kan parkere nær hver af dem her under.

Helnæs Strand – info

Helnæs Strand er den østligste fiskeplads på Helnæs. Der er ingen fredningsbælter/fredningszoner langs denne fiskeplads. Pladsen er forholdsvist åben, men bakkerne bagved giver en smule læ for vestenvinden samt vind fra nordvest.

Fiskepladsen er fuld af badekar, revler dækket af ålegræs og ålegræsbælter. Bunden er hård. Havørrederne kan fanges langt ude og langt inde. Pladsen er ikke specielt god i lavvande, da den er lavvandet i forvejen og ålegræsset er at finde overalt.

Der er ikke én del af denne fiskeplads frem for en anden der er bedst. Fisker man ud mod Sydtap og lidt væk fra denne plads, mod vest, er historien dog en ganske anden. Den del af strækningen efter fiskepladsen er at foretrække. De lidt dybere badekar og den lidt dybere strækning overordnet set, holder ofte fisk uanset årstid.

Pladsen i det lavvande område er fuld af hornfisk fra maj og 1-2 måneder frem.

Fiskearter og årstider

Havørreder: Man kan primært fange havørreder om foråret og om efteråret langs pladsen. Under milde vintre er pladsen dog ganske givende langs den vestligste del – ud ad bugten.

Hornfisk: Fra maj og ca. 1-2 måneder frem, kan der være uhyre mange hornfisk langs fiskepladsen. Perioden svinger fra år til år. Langt de fleste er at finde over ålegræsbælterne og revlerne.

Agn til fiskearter ved Helnæs Strand

Havørreder: Man kan både fange havørrederne med fluer, blink og kystwoblere. Men også fiskeri med bombardaflåd og fluer eller fjordrejer er effektivt.
Brug kun blink der kan fiskes højt langs denne fiskeplads på Helnæs. Ålegræsset står ofte højt, desuden er gennemsnitsdybden kun 65-70 cm. Knægten, OGP Silling, Nemo – fra Scandic Lures, ABU Sölv Rull, eller Baronessen fra JK Paint, er alle gode blink til det formål.
Blinkene er alle aflange, smalle og har en forholdsvis rolig gang i vandet.
Også kystwoblere såsom Savage Gear Sandeel, Otto Poulsen-wobleren og Tuwub alle gode til denne fiskeplads.
Fluernes form er ikke vigtig på noget tidspunkt. Bare de er mere aflange end runde. Farven er til gengæld uhyre vigtig. Brug kobber, brun/sort, lyserød, grå, hvid/grøn m.fl. Størrelsen finder man på dagen, ganske som man gør det med blinkene eller kystwoblerne.

Hornfisk: Hornfiskene hugger på det samme som bruges til havørrederne. Det er derfor ikke nødvendigt at bruge andet. På den måde udelukker man ikke nogen fangstmuligheder. En prop og et stykke sild eller brisling, kan også bruges til hornfiskene. En reje kan også sættes på krogen med stor effektivitet.

Tilgængelighed og parkering

Fiskepladsen er behagelig at vadefiske langs og let tilgængelig.

Man kan parkere tæt på vandet. Se hvor her: Parkering…

Knæk og bræk ved Helnæs Strand.


Elmebjerg – info

Elmebjerg er en af de nordøstligste pladser på Helnæs. (Også en del af Helnæs Bugt). Før i tiden kunne man parkere tæt på pladsen, ca. i midten, men vejen dertil er i dag “pyntet” med privatskilte. Det betyder ikke nødvendigvis, at man ikke kan komme vandet, men bare at man skal gå et stykke for at komme det.

Fiskepladsen er utrolig lækker og varieret – både under og over vandet.

Dette er en af de pladser på indersiden af øen, som oftest holder store havørreder. Man kan både fange ørrederne langt inde og langt ude. Reglen er dog at de oftest står længere ude…

Bakker, en skrænt, badekar, ålegræs, blæretang og sandrevler kendetegner Elmebjerg. Pladsen er på sin vis så lang man vil gøre den til. Jeg har markeret de to yderpunkter, som definerer min idé om pladsens omfang. Sydenden og Nordenden…

Fiskearter og årstider

Havørreder: Året rundt. Primære årstider er forår og efterår. Milde vintre kan være fabelagtige. Vintre hvor temperaturen sjældent kommer under nulpunktet. Om sommeren kan havørrederne være at finde om morgenen og om aftenen. Nogle dage også midt på dagen…

Hornfisk: Fra maj og ca. 2-3 måneder frem.

Agn til fiskearter ved Elmebjerg

Havørreder: Man kan både fange havørrederne med fluer, blink og kystwoblere. Men også fiskeri med bombardaflåd og fluer eller fjordrejer er effektivt.
Alle blink og kystwoblere kan bruges langs denne fiskeplads på Helnæs. Ålegræsset står højt nogle steder og det samme gør blæretangsbuskene. Ikke desto mindre er der dybere dele af strækningen, samt dybere render og badekar, hvor selv de tungeste agn kan  benyttes.
Gennemsnitsdybden ligger på ca. 90 cm.-1 meter.
Knægten, OGP Silling, Nemo – fra Scandic Lures, ABU Sölv Rull, eller Baronessen fra JK Paint, er alle gode blink til havørrederne ved Elmebjerg. Også Snurrebassen, Seekeren, Stevnspilen og Fladbukken eller lignende kan bruges.
Kystwoblere såsom Savage Gear Sandeel, Otto Poulsen-wobleren og Tuwub er alle gode til denne fiskeplads.
Fluernes form er ikke vigtig på noget tidspunkt. Bare de er mere aflange end runde. Farven er til gengæld uhyre vigtig. Brug kobber, brun/sort, lyserød, grå, hvid/grøn m.fl. Størrelsen finder man på dagen, ganske som man gør det med blinkene eller kystwoblerne.

Hornfisk: Hornfiskene hugger på det samme som bruges til havørrederne. Det er derfor ikke nødvendigt at bruge andet. På den måde udelukker man ikke nogen fangstmuligheder. En prop og et stykke sild eller brisling, kan også bruges til hornfiskene. En reje kan også sættes på krogen med stor effektivitet.

Tilgængelighed og parkering

Fiskepladsen er behagelig at vadefiske langs. Man kan tilmed affiske den fra land alle steder…

Parker her, gå over vejen og via. bakkerne til fiskepladsen: Parkering…
Foran parkeringspladsen er fiskepladsen Bobakkerne. Den er også værd at affiske.


Sydtap – info

Sydtap er den sydligste spids på Helnæs. Der er ingen fredningsbælter/fredningszoner langs denne kystplads. Pladsen er en af de smukkeste på øen/halvøen og ofte god for en havørred eller to…

Kystpladsen er fuld af badekar og små, større og helt store sten. Der ud over er der både ålegræs og blæretangsbuske langs pladsen. Bunden er hård og fuld af glatte sten flere steder. Man kan fange havørreder hele vejen ud til tappen og derfra mod nord ad vestkysten.

Selve spidsen, samt lige før og efter er ofte den bedste del af strækningen, men resten af Sydtap kan også have rigtig gode dage.

Af de 3 gode fiskepladser på Helnæs er dette den bedste.

Fiskearter og årstider

Havørreder: Man kan primært fange havørreder om foråret, sommeren igennem og om efteråret langs pladsen.

Hornfisk: Fra maj og ca. 2-3 måneder frem, kan der være en del hornfisk langs pladsen. Perioden svinger fra år til år.

Torsk: Sommeraftnerne byder nogle gange på udmærket torskefiskeri langs denne kystplads.

Agn til fiskearter ved Sydtap

Havørreder: Man kan både fange havørrederne med fluer, blink og kystwoblere. Men også fiskeri med bombardaflåd og fluer eller fjordrejer er effektivt.
Man kan bruge alle former for blink og kystwoblere til denne fremragende kystplads på Helnæs. Knægten, OGP Silling, Nemo – fra Scandic Lures, ABU Sölv Rull, Baronessen fra JK Paint, Savage Gear Sandeel, Otto Poulsen-wobleren, Tuwub, Snurrebassen, LT Seeker, Fladbukken, Westin D360 eller ABU Sölv Smakk. Alle er gode her…
Fluernes form er ikke vigtig på noget tidspunkt. Bare de er mere aflange end runde. Farven er til gengæld uhyre vigtig. Brug kobber, brun/sort, lyserød, grå, hvid/grøn, sølv/rød m.fl. Størrelsen finder man på dagen, ganske som man gør det med blinkene eller kystwoblerne.

Hornfisk: Hornfiskene hugger på det samme som bruges til havørrederne. Det er derfor ikke nødvendigt at bruge andet. På den måde udelukker man ikke nogen fangstmuligheder. En prop og et stykke sild eller brisling, kan også bruges til hornfiskene. En reje kan også sættes på krogen med stor effektivitet.

Torsk: Torskene hugger gerne på både blink, kystwoblere og fluer i aftenskumringen. Som fluefisker kan man med fordel bruge skumbiller når mørket falder på. De er både effektive til havørrederne og torskene her…

Tilgængelighed og parkering

Kystpladsen er ikke den nemmeste at vadefiske på og der skal gås et stykke for at komme til den fra parkeringspladsen. Man kan dog fiske hele vejen der ud.

Der er parkering tæt på vandet. Se hvor her: Parkering…
Gå til vandet og mod sydvest.

Knæk og bræk ved de 3 gode fiskepladser på Helnæs.

Jari – Lystfiskeri Danmark


Læs også om denne lækre bugt på Sjælland: Nekselø Bugt…