Udbyhøj Syd

Udbyhøj Syd og Sækken lystfiskeri

Udbyhøj Syd – lystfiskeri

Udbyhøj Syd og Sækken er, udover at være en af de mest givtige og varierede strækninger i Randers Fjord, også en af de smukkeste at gennemfiske på en varm solskinsdag. Naturoplevelsen er direkte sjæle-beroligende.
Området er desuden enormt og fyldt med flere fiskearter end man lige skulle tro.

Turen begynder fra færgelejet ved Udbyhøj Syd, og strækker sig ca. 2,5 km. ud mod udmundingen af Randers Fjord. Det er en stor “fejl”, ikke at affiske hele strækningen. Fiskene er der altid, men hvor de har valgt at opholde sig under de 2,5 km. kan man kun finde ud af ved at gå det hele igennem. Men så er man også ganske sikker på gevinst. Læs guiden her, tro på dit fiskeri og resultaterne vil komme.

Vand og bundforhold

Udbyhøj Syd er spækket med lækre badekar/fordybninger i bunden. Derduover også tangbælter, samt små og store muslingebanker. Der er blandet bund – nogle steder er der småsten og andre steder ren sandbund. Sejlrenden kan affiskes næsten fra færgelejet og helt ud. Med få undtagelser.
For enden af strækningen ved Udbyhøj Syd eller “Sækken”, som det også kaldes, er der en dyb rende. Omkring den skal man altid give sig rigtig god tid, da der ret ofte fisk at fange.

Årstider – fiskearter ved Udbyhøj Syd og Sækken

Havørred: Der kan fanges havørreder året rundt på denne strækning. Man skal dog huske på, at alle ørreder og laks, uanset om de er blanke er farvede, er totalfredede i hele Randers Fjord fra d. 16. november til 1. marts, begge dage inklusive.
Mindstemål for havørred: 40 cm.

Makrel: Der kan fanges makrel i Randers Fjord og ved Udbyhøj Syd, fra ca. midten af juli til omkring slutningen af august. Det kan svinge fra år til år, men man kan dog sige at august er top-måneden for makrelfangster.
Mindstemål 20 cm. –  ingen fredningstider.

Hornfisk: Hornfisken kan fanges fra starten af maj og ca. 3-4 måneder frem.
Intet mindstemål og ingen fredningstider.

Skrubbe: Skrubben er at finde året rundt i Randers Fjord og ved Udbyhøj Syd.
Mindstemål: 25,5 cm. – hun-skrubben er fredet fra d. 01. februar – 30. april.

Rødspætte: Rødspætten er at finde året rundt i Randers Fjord og ved Udbyhøj Syd.
Mindstemål: 27 cm. – hun-rødspætten er fredet fra d. 15. januar – 30. april.

Pighvar: Dette er en ny del af fiskeriet ved Randers Fjord. Jeg ved at der stort set ingen er, som desideret fisker efter de velsmagende fladfisk i Randers Fjord. Ikke med stang ihvertfald. Er man snu, tålmodig og følger de nedenstående råd (under Fangstmetoder), kan man på en heldig dag overliste en af de flotte pighvar, ved Udbyhøj Syd strækningen.
Mindstemål: 30 cm.

Laks: Det er muligt, men dog særdeles svært, at fange laks i Randers Fjord. Trods en god opgang af laks i Gudenåen, så indtager laksene ikke de store mængder føde på vej ud af og ind i fjorden.
Er man heldig at kroge en laks, så er muligheden størst henunder aften i det lave vand, i skumringen, eller midt på dagen i de dybeste huller i bunden af sejlrenden. Mindstemål: 60 cm.

Fangstmetoder:

Havørred: Aktivt fiskeri, d.v.s. fiskeri hvor man går aktivt og affisker området, er det absolut mest givtige man kan gøre her. Fisk over muslingebankerne på det lave vand, affisk hvert badekar/fordybning i bunden, affisk langs sejlrenden og i den, fisk henover hver en lille plet tang og hvert et tangbælte, samt i, over og omkring den dybe rende – for enden af strækningen. Gør man det, giver det havørred. Fangsten står den flittge mand bi.

Når strømmen er stærkest, er havørrederne mest aktive, uanset om den er indad eller udadgående.
Jeg har oplevet, i faldende vand, sammen med en kammerat, som for første gang besøgte strækningen, at fange 47 havørreder på én tur ved Udbyhøj Syd og Sækken. Få af dem var under mindstemålet. Man kan virkelig få en utrolig fiskeoplevelse, gør man en indsats her.

Blink i sølvfarve, kobber eller i grøn/hvid, grøn/sølv er topfangerne ved Udbyhøj Syd og Sækken. Husk at affiske ligeså meget indad som udad. Havørrederne kan stå i vand helt ned til 20 cm. endda i endnu lavere vand.

Strækningen egner sig også til fluefiskeri og fiskeri med bombardaflåd. Flydeline til fluestangen, og glasklar eller hvid flydende bombarda er at foretrække.

Fluer: Gerne streamere med masser af glimmer. Fiskeimitationer eller større rejefluer i hvid eller grå – ala Polar Magnus, eller tobis og sildefluer. (gerne i større størrelser uanset årstid her)

Makrel: Makrellerne kommer en sjælden gang imellem ind på det lave vand ved Udbyhøj Syd. For det meste fanges de i sejlrenden, oftest på den første del af strækningen, fra færgelejet og ca. 500 m. ud mod udmundingen. Det er ikke nogen hemmelighed, at makrellerne går efter de samme småfisk i Randers Fjord, som havørreden. Derfor er der ingen grund til desideret, at gå med andre agn end dem, man i forvejen bruger til fangst af havørred. Der er dog 2 undtagelser. Toby blinket – White Flash er det bedste blink til makrel både ved Udbyhøj Syd, men også generelt i hele Randers Fjord. Der er ikke det blink de hellere hugger på, set over en hel makrelsæson.
Undtagelse nummer 2 er, at et makrelforfang naturligvis kan gøre, at man får lidt flere makrel med hjem end ellers.
De kan købes i enhver grejbutik med respekt for sig selv.

Fluefiskeren og spinnefiskeren med bombardaflåd og flue, kan også fange makrel her. Brug gerne de store silde eller tobisfluer til formålet.

Hornfisk: Hornfiskene er overalt i området, de er også forholdsvis nemme at fange.
I den lokale fiskeforhandler i Randers, kan man købe sildefiletter. Disse skæres i små strimler. Derefter kan man ved brugen af en simpel prop, en enkelkrog eller en 3-krog og et bly, fange hornfisk. Et sildestykke sættes på krogen, gerne et stykke fra sølvsiden af silden og derefter kastes der ud. Proppen “løber afsted” eller forsvinder under vandet når der er bid. Når der er bid, gives der modhug så krogen sætter sig ordentligt. Hornfiskene kan dog til tider være svære at kroge, grundet deres lange hårde næb. Giv dem derfor gerne lidt til til at få maddingen/silden, helt ind i munden, som er blødere.

Blink i alle former og farver er også ganske effektive til hornfiskene, samt diverse rejefluer, tanglopper og fiskeimitationer.

Læs mere om fiskeri efter hornfisk: Klik her…

Skrubbe og rødspætte: Lav eller køb et forfang med en eller 2 kroge. På krogene kan man bruge børsteorm, skalrejer, sildestykker, makrel-stykker/strimler eller evt. alm. frostrejer. Afmonter bly/lod og brug istedet et tungt blink i enden, (hvor krogen er afmonteret) Metoden tilhører aktivt fiskeri, man kaster ud, lader forfang og blink synke til bunden, men istedet for at lade det ligge og vente på at fladfiskene kommer, så trækker man meget langsomt ind og affisker bunden på den måde. Kast og affisk evt. i vifteform, så finder man fladfiskene hurtigere.
Her er det vigtigt at finde de steder hvor der generelt kun er sandbund. Men at kaste tæt på de mørke tangpletter kan være givtigt. Fladfiskenes byttedyr gemmer sig der og derfor er der ofte fladfisk at finde, hvor sand og tangbælter møder hinanden.

Pighvar: I det helt lave vand 500 meter fra færgelejet, kan man gå og kastefiske efter pighvar. De fleste ligger omkring kiloet og nogen dage, er der flere i området end andre. Sommerdagene med høj solskin og mild vind, i juni, juli og august er de bedste. Igen henviser jeg til metoderne nævnt til aktivt fiskeri efter fladfisk ovenover her, dog er sildestykker og evt. en halv tobis at foretrække på krogen eller krogene til pighvar.

Laks: Vil man øge sine chancer for at fange laks på strækningen, skal man tænke alternativt. Fiske dybt i sejlrenden eller helt inde på det lave vand henunder aften-skumringen. Med alternativt mener jeg: Når der fiskes i sejlrenden, kan man når strømmen er kraftigst, affiske renden som man gør det i en elv. Kast lige ud eller skråt med strømmen, lad et tungt blink, et let blink med blybelastning 1 m. foran eller en stor lakseflue, belastet på samme både, gå til bunden og lade den drive ind mod egen bred. Det kan koste lidt grej, men får man laksen, glemmer man hurtigt det tabte.

I det lave vand, fiskes der efter laksene, ganske som man gør det efter havørred.

Knæk og bræk ved Udbyhøj Syd og Sækken.

Jari


Læs meget mere om lystfiskeri i Randers Fjord på denne side: Lystfiskeri i Randers Fjord…