Udbyhøj Syd og Sækken

Lystfiskeri i Midt- og Østjylland ved Udbyhøj Syd og Sækken

 Udbyhøj Syd og Sækken – lystfiskeri

Udbyhøj Syd og Sækken ligger 44 minutters kørsel fra Gjerrild Vandrerhjem. Her er tale om en decideret sommerplads som man høj grad bør besøge. Strømmen i fjorden bringer småsild, brisling og tobis ind og ud af fjorden under ebbe og flod. Havørrederne er i høj grad i hughumør i perioderne og der kan være mange af dem.

Man parkerer ved havnen og går derfra mod øst og ud af fjorden. Begynd at fiske allerede fra Færgelejet.
Parker her: Udbyhøj Havn…

Man skal huske at affiske hver en meter, langt inde og langt ude. Midt på dagen kan den ydre del tættere på sejlrenden være den bedste del af fiskepladsen. Store laks trækker ofte ind i det helt lave vand i aftenskurmingen og svømmer derefter videre i løbe af natten eller i de tidligste morgentimer. Da der er lavt i det indre område og laksene er særdeles store, kan de ses lave trykbølger i vandet. Et fantastisk skue…

Der er ingen fredningsbælter langs denne fiskeplads på nordsiden af Djursland ved Randers Fjord.

Vand og Bundforhold

Områder med lysere sandbund og områder med en mørkere variant er flere steder. Muslingebanker, tangpletter og tangbælter er langs hele strækningen. Render og huller, hvor havørrederne kan søge føde og strømlæ i, er også en del af fiskepladsen.
Sejlrenden følger desuden hele strækningen.

Vandet er oftest klart. Fiskene står typisk i en vanddybde fra ca. 20 cm. til 1 meter. Skrænterne til sejlrenden er undtagelsen. Her er havørrederne også at fange i dybere vand.

Årstider – fiskearter ved Udbyhøj Syd og Sækken

Havørred: Sommerhalvåret. Højsæson i juli, august og september.

Hornfisk: Fra maj og frem til og med september.

Makrel: Sensommeren er oftest at foretrække.

Multe: Hvis varmen kommer tidligt til Danmark kan multerne fanges allerede fra maj og hele sommeren igennem.

Fangstmetoder

Havørred: Her er tale om en kort opskrift til pladsens havørreder. Vil man fange flere og større havørreder skal man bruge blink. Dette er et af de få steder i Danmark, hvor det kan betale sig at matche havørredernes fødeemner i nuet.

Mange steder i landet hugger havørrederne også gerne på andet end det der er mest af. Er der f.eks. mange børsteorm kan man sagtens fange ligeså mange havørreder med et tobisfarvet blink som med en børsteormsfarvet. Ved Udbyhøj Syd og Sækken “skal” man bruge livlige blink som ligner sild eller brisling. I nogle tilfælde – på nogle dage er tobisblink også givende. Oftest er det dog sildeimitationerne som fungerer bedst. En ren sølv er ofte nummer 1.
Brug gerne et blink som er alt fra 8-12 cm. i længden. Den matcher sildeynglet til perfektion længdemæssigt.

Forslag: Bossen, D360 Distance, Snurrebassen og Fladbukken.

Hornfisk: Hornfiskene kan fanges med utallige agn og utallige fangstmetoder. Det bedste at gøre er dog at fiske med de samme agn som til havørrederne. De sølvfarvede blink egner sig nemlig både til havørred, hornfisk og makrel. Her er tale om en fornuftig helgardering.

Læs om flere fangstmetoder til hornfisk her: Sådan kan man fange hornfisk…

Makrel: Makrellerne kan oftest fanges i eller nær sejlerenden. Da man vadefisker langs denne strækning kan makrelforfang være svære at fiske med. Brug derfor de samme blink som til havørreder og hornfisk.

Multe: Multen er en sky fisk. Den er både svær at fange fordi den er svær at komme i nærheden af, men også fordi den er forsigtig. Får man listet sig ind på en multe eller en stime af multer, skal man gerne kaste sin agn ud et godt stykke foran dem i svømmeretningen. Man kan bruge brød, dej eller grønne fluer, hvor krogen på fluen vender opad. Multen har en stor overlæbe, som går så meget ud over underlæben, at den øverste del af munden er det eneste man kan få krogen i.

Brødet eller dejen kan fiskes med alene eller med et flåd. Et tyndt penneflåd er klart at foretrække, så der ikke er meget modstand at mærke for multen når den hugger. Man kan også nøjes med at bruge en krog med brød og intet andet. Her skal man så snige sig helt ind på fisken eller fiskene da man ikke kan kaste langt.

God fornøjelse med dit lystfiskeri ved Udbyhøj Syd og Sækken.

Jari – Lystfiskeri Danmark


Læs om et af de bedste blink til kystfiskeri efter havørreder på Djursland her: Jarisen…