Sommerfiskeri i Augustenborg Fjord

Sommerfiskeri i Augustenborg Fjord er ofte fangstgivende i den yderste del af fjorden.

Sommerfiskeri i Augustenborg Fjord – tips og tricks

Sommerfiskeri i Augustenborg Fjord er lig med flere og flere udfordringer. Længere perioder med iltsvind gør andre steder i landet mere værd at besøge end netop denne fjord og landsdel. (Det sydligste Sønderjylland.)

Når solen og sommeren opvarmer fjordens generelt ret klare vand, agerer havørrederne ganske anderledes end de gør i vinterhalvåret. Flere fødeemner kommer til, såsom sild og tobis etc. og pludselig kan havørrederne i fjorden fanges i alle vandlag/alle dybder, samt på langt flere fiskepladser end ellers….

Man skal dog være opmærksom på, som nævnt, at en meget varm for-sommer og sommer, kan gør fjorden iltfattig og fyldt med alger. I det tilfælde skal man koncentrere sit fiskeri, i den absolut yderste del af Augustenborg Fjord.

Fiskeriet

Morgen og aften byder på spændende fiskeri med fluestangen i det helt lave vand. Men med en lille højt-gående/flydende kystwobler, kan man få det samme ud af fiskeriet, fangstmæssigt, som med en flue.

Midt på dagen d.v.s. ca. fra 10-19.00, kan der med fordel fiskes med blink. Dette kan i bund og grund gøres med stor succes, så længe der er lys på himlen og en time eller 2 ind i skumringen. Havørrederne kan sagtens stå i det lave vand midt på dagen også, men her skal de gerne findes, hvor der er tang, sten og varieret bund med huller/badekar m.m… Selvom havørreden er en rovfisk, skal den stadig selv beskytte sig mod både fugle fra oven. Ligeledes er sæler og marsvin, også altid på udkig efter en lækker og velsmagende havørred.

Sildestimerne er ofte at finde i dybere vand. Derfor kan havørrederne også fanges, hvor vandet er dybt, så længe der er sild. Havørrederne trækker/svømmer mere rundt i fjorden, i deres søgen efter sildene, og det er derfor ofte mere tilfældigt, at man får bid i det favør, end når det lave vand affiskes. I det lave vand fisker man, som nævnt, mest effektivt, hvor der er sten, tang og varieret bund – dybde-mæssigt. D.v.s., at man oftere kan regne ud hvor de står i det lavere vand. De søgende og trækkende fisk i Augustenborg Fjord, kræver flere kast og er hyppigt et, tilfældighedernes spil.

De flotte og strømlinede tobis svømmer i både små og store stimer. Nogle endda helt alene. Tobisen er ligeså ofte at finde i det lave vand, som de er det, i det dybe. Kombinationen af tilstedeværende og tilrejsende sild, tobis, samt de helårs-“boende”- kutling, rejer og hundestejler, gør havørredernes jagtmarker enorme om sommeren.

Når jeg selv besøger fjorden om sommeren, fokuserer jeg på den yderste del, hvor vandet er lidt køligere og hvor strømmen giver ilt til vandet. Det er ofte der sommerørreden har for fane at stå/være.

Tips til valg af agn under sommerfiskeri i Augustenborg Fjord

Farver på blink og fluer: Sølv, sort/sølv, blå/sølv, hvid/grøn, hvid. Her er tale om grundfarver, d.v.s. at f.eks. så længe hvid eller sølv er den overskyggende farve, kan der være være stort set alle andre farver på blinket eller fluen i tillæg. Røde, lyserøde eller grønne prikker, streger o.s.v.  – Når det kommer til fluer: Hackle, krop eller vinger m.m.

Under aftenfiskeriet kan rød/sort, brun og sort være vejen frem.

Der er ingen regler når det kommer til valg af farve, så de mørkere (aftenvarianter) kan ligesåvel fange fisk om dagen og omvendt. Det samme gælder størrelse. Hverken fluer eller blink er begrænsede af årstider, når det kommer til størrelse. Havørrederne spiser både stort og småt året rundt. Det er dagen der afgør hvilken størrelse havørreden vil have. Og svaret kan kun findes ved vandet under fiskeri.

Rigtig god fiskelyst ved Augustenborg Fjord

/Jari


Er man evt. lokal og er til lystfiskeri, sol og sommer et andet sted i landet, er Skagen et godt bud. Også i Skagen kan man dyrke lystfiskeri og endda efter rigtig mange fiskearter. Læs mere her: Lystfiskeri i Skagen…