Skovkrogen

Skovkrogen

Skovkrogen – info

Skovkrogen er en af de nordligste fiskepladser i Helnæs Bugt. Der er ingen fredningsbælter/fredningszoner langs denne fiskeplads. Går man mod øst er der skov langs fiskepladsen. Mod vest går man langs små hyggelige fiskekure og sommerhuse.

Fiskepladsen er fuld af badekar og revler dækket af ålegræs. Bunden er hård langt de fleste steder. Havørrederne kan fanges langt ude og langt inde. Stensætninger langs land er altid værd at fiske omkring langs Skovkrogen…

Den bedste del af strækningen er fra parkeringspladsen og derfra mod vest. Det kan dog betale sig at fiske ca. 50 meter mod øst, før man begiver sig mod vest.

Fiskearter og årstider

Havørreder: Man kan primært fange havørreder om foråret og om efteråret langs pladsen. Under milde vintre er pladsen dog ganske givende.

Hornfisk: Fra maj og ca. 2-3 måneder frem, kan der være en del hornfisk langs fiskepladsen. Perioden svinger fra år til år. Langt de fleste er at finde over de ydre ålegræsbælter og revler.

Ål: Fra ca. juni og frem til midt i oktober, kan man fange ål ved Skovkrogen. Fisk tæt under land hvor der er ren sandbund, samt nær stensætningerne. Fiskeriet efter ål i Helnæs Bugt generelt, er bedst i aftenskumringen samt i løbet af natten.

Agn til fiskearter ved Skovkrogen

Havørreder: Man kan både fange havørrederne med fluer, blink og kystwoblere. Men også fiskeri med bombardaflåd og fluer eller fjordrejer er effektivt.
Brug kun blink der kan fiskes højt langs denne fiskeplads i Helnæs Bugt. Ålegræsset står ofte højt, desuden er gennemsnitsdybden kun 60 cm. Knægten, OGP Silling, Jarisen, ABU Sölv Rull, eller Baronessen fra JK Paint, er alle gode blink til det formål.
Blinkene er alle aflange, smalle og har en forholdsvis rolig gang i vandet.
Også kystwoblere såsom Savage Gear Sandeel, Otto Poulsen-wobleren og Tuwub alle gode til denne fiskeplads.
Fluernes form er ikke vigtig på noget tidspunkt. Bare de er mere aflange end runde. Farven er til gengæld uhyre vigtig. Brug kobber, brun/sort, lyserød, grå, hvid/grøn m.fl. Størrelsen finder man på dagen, ganske som man gør det med blinkene eller kystwoblerne.

Hornfisk: Hornfiskene hugger på det samme som bruges til havørrederne. Det er derfor ikke nødvendigt at bruge andet. På den måde udelukker man ikke nogen fangstmuligheder. En prop og et stykke sild eller brisling, kan også bruges til hornfiskene. En reje kan også sættes på krogen med stor effektivitet.

Ål: Til ålefiskeriet i bugten er regnorm alt man behøver. Fisk på bunden med et lod og en krog eller med en prop. Brug evt. et knælyst til proppen og en klokke til stangen, når der fiskes med bundforfang. Så kan ålenes hug høres eller ses…

Tilgængelighed og parkering

Kystpladsen er behagelig at vadefiske langs og let tilgængelig.

Man kan parkere helt nede ved vandet. Se hvor her: Parkering…

Knæk og bræk ved Skovkrogen.

Jari – Lystfiskeri Danmark