Regler for lystfiskeri på Als

Regler for lystfiskeri på Als

Regler for lystfiskeri på Als – information

Regler for lystfiskeri på Als, er på sin vis som i mange andre steder i landet. Der er mindstemål på flere fiskearter, fredningstider – og fredningsbælter, som man enten ikke må fiske indenfor helårligt, halvårligt eller i kortere perioder.

  • Mindstemålet for havørred er 40 cm.
  • Hornfisken har intet mindstemål, men her kunne det være en idé, kun at tage hvad man kan spise og kun dem der er nok kød på.
  • Skrubbe og rødspætte kan man læse om her: Mindstemål i saltvand…
  • I put and takesøerne er der intet mindstemål på de udsatte ørreder.
  • Gedden har et mindstemål på 60 cm.
  • Også ålen har et mindstemål. Læs mere om den her: Mindstemål i ferskvand…

Regler for lystfiskeri – fredningsbælter

Der hvor en å eller en bæk løber ud, må man ofte ikke fiske i en periode. Ved nogle udløb, slet ikke i det hele taget. Det er på grund af havørreden. Den får med fredningsbæltet plads til, at trække ud og ind af åen for at gyde.

Man kan naturligvis påpege, at det så ikke giver mening at sportsfiskere må fiske i åen når fiskene forsøger at gyde, men sådanne logiske og relevante tanker, høres ikke altid i det politiske spil, som lystfiskeri desværre også er en del af. Der er store penge i lystfiskeri i dag og det er faktisk talt en milliard-industri i Danmark.

Regler for lystfiskeri på Als – fredningstider

Nogle arter er fredet i visse perioder. Oftest på grund af gydeperioder.

Det er vigtigt at sætte sig ind i reglerne for både mindstemål, fredningstider og fredningsbælter. Overtræder man en eller flere af reglerne, bevidst eller ubevidst, kan det medføre en bødestraf.

De uskrevne regler

Der er også uskrevne regler for lystfiskeri på Als. Dem kan man gør med hvad man vil. Men i nogle tilfælde, gælder det også sund fornuft.
Lystfiskeri som kun går ud på at fange fisk, for så at genudsætte dem igen, er på sin vis dyreplageri. Kun det at fange fisk for at spise dem, læner sig op af en fornuftig måde at fiske på.

Man skal dog altid have i mente, at havet, fjordene, søerne og åerne ikke er uudtømmelige. Tag derfor ikke mere end du kan spise.

At behandle andre lystfiskere med respekt er også en god ting. Hold derfor gerne god afstand. Der er masser af fiskevand på Als med plads til alle.

Alle uskrevne regler for lystfiskeri på Als, er altid et vurderings-spørgsmål. En form for selvjustits. Har man eksempelvis ikke fanget en havørred i nogle måneder og én dag fanger 5 stk., og alle er over mindstemålet, gør man ingen skade i at hjemtage hver og én, Man bør måle sit lystfiskeri ud fra eget perspektiv og ikke andres…

God fornøjelse med lystfiskeri rundt på als.

/Jari


Blinket til de helt store ørreder: Jarisen…