Lillebælt udfor Gammelbro Camping

Lystfiskeri i Lillebælt udfor Gammelbro Camping

Lillebælt udfor Gammelbro Camping – lystfiskeri

Lillebælt udfor Gammelbro Camping, er kendt for lystfiskeri efter mange fiskearter. Det der fiskes mest efter er dog havørreder, fladfisk, makrel og hornfisk. Er man heldig kan man også fange torsk og andre spændende fiskearter som multe m.fl.
Naturen omkring Lillebælt og Gammelbro Camping er utrolig lækker, og det generelt spritklare vand i området, kan give fornemmelser af at stå og fiske direkte ned i et saltvandsakvarie.

På en strækning som går fra ca. 500-700 meter nord for pladsen og 1,5 km. syd – altså ca. 2 km. i alt, er alle fiskemuligheder serveret på et sølvfad.

Vand og bundforhold

Fra spidsen og få meter syd for hvor Årøfærgen lægger til. – Dette udgør i øvrigt nordligste del af strækningen. – er der dybt vand få meter fra vandkanten. Torsk, sej, fladfisk, havørreder, laks, hvilling, ulk og ålekvabber gemmer sig nede i dybet og alt afhængigt af hvad man fisker med, kan det være man er heldig at få en af de spændende arter på krogen.

Resten af strækningen mod syd byder på revler, sandbund, leopardbund, muslingebanker og stenbund. Alt der skal til for at havørreden trækker ind på lavt vand for at finde føde. De mange bundformer gør, at alle havørredens byttedyr og byttefisk har noget at gemme sig i. Men havørreden er snu/har et godt instinkt, og kan jage på alle tider af døgnet. Den ved hvor den skal søge hen for at finde sit spisekammer leveret af moder natur. Det gør vi lystfiskere heldigvis også og bruger det til vores fordel.

Årstider og fangstmetoder – fiskearter i Lillebælt udfor Gammelbro Camping

Årøsund Spidsen

På denne alsidige plads kan man gøre følgende:
(Se pil på kortet nederst i denne guide – blå pil)

Hornfiskene kan fanges fra start maj og ca. 3 måneder frem. Når strømmen er stærkest, kan de godt lide at stille sig omkring strømrenden. Man kan bruge et ganske simpelt trick til at fange de lange flotte og velsmagende hornfisk. En prop, en krog og et stykke sild.

Kast proppen ud og lad den følge strømmen et stykke tid. Hvis proppen går under eller evt. kører mod strømmen er der bid. Man kan også kaste proppen ud hvor vandet bliver roligt. For det første er det mere afslappende for lystfiskeren når proppen ligger stille. For det andet er det et faktum at hornfiskene, når de først er ankommet sydfra, går i stimer op til tusindevis, så de er i reglen overalt fra maj måned. D.v.s. i både stille og i strømmende vand.

Blink i sølv, kobber, rød/sort, hvid, grøn, tobis – grå/sort/sølv, ja, alle farver virker som regel til hornfiskene. Hvilke der fanger bedst på dagen må man selv finde ud, af. Svaret fås ved vandet.

Diverse kystfluer kan hornfiskene også fanges med langs pladsen.

Når fladfisk, torsk, sej, hvilling, ålekvabbe og ulk fanges fra land og fra denne plads, er det typisk de velfangende børsteorm eller skalrejer som er brugt til fiskeriet. Et forfang med et tungt lod på ca. 40-60 gram er at foretrække her. Nogen vælger dog at fiske med lodder helt op til 100 gram. Grunden til dette er, at strømmen sommetider er meget kraftig. Så for at holde ormene eller rejerne på bunden, kræves der lidt ekstra vægt for enden af forfanget.

Der kan fanges ising, skrubbe, rødspætte og hvis man er heldig, pighvar, på denne måde.

Kast ud og lad loddet trække line fra spolen til det når bunden. Slå derefter bøjlen over og lad forfang, orm og bly drive søgende hen over bunden når strømmen er på sit højeste. Man kan også lade det ligge stille når det er muligt, indtil fiskene kommer til en. En hyggelig form for fiskeri, med store muligheder for fangst.

Vil man gerne forsøge at fange en laks eller havørred på spidsen i det dybe vand, så skal man gerne bruge et tungere blink for at komme godt ned i dybden. Blink fra 25-35 gram er at foretrække.

Blink i sølv, rød, diverse tobisimitationer er at foretrække på det dybe vand. Men der er mange andre farver og farvekombinationer som kan gøre sig gældende her. Man må forsøge sig lidt frem. Laksene er der ikke mange af, mens havørreden er hyppig gæst på pladsen.

Kast ud og lad blinket synke godt ned i vandet, og træk langsomt ind. Hvis man har brugt en god del tid og intet er sket, kan man forsøge at øge hastigheden af indspinningen, det er sommetider at fiskene reagerer mere hugvilligt, på et hurtigt bevægende bytte end et langsomt og omvendt.

Havørredpladser ved Gammelbro Camping

På disse alsidige pladser kan man gøre følgende:
(Se kort nederst i denne guide – de lyse pile)

Når man fisker efter havørreder på de viste pladser i sommerhalvåret under campingferien, kan man fiske på alle tider af døgnet. Morgen og aften betyder naturligvis færre badegæster, men det betyder også at havørrederne ofte står helt inde under land. Det er ofte nemmere at fange dem i det lave vand få meter ude fra strandkanten.

Man har fordel af at blive på land og fiske derfra, så man ikke skræmmer fiskene ved at træde i vandet.

Læs evt. mere om kystfiskeri her: Kystfiskeri i Danmark…

Midt på dagen trækker fiskene lidt længere ud. Er der ingen “larm” i det område man fisker i, kan de sommetider stadig stå langt inde, så tag altid et par kast fra land før man vader ud i sine waders.

Bombardafiskeri, med flue eller gulp-børsteorm, fluefiskeri og alm. spinnefiskeri med blink, er alle muligheder når der fiskes på pladserne. Der vil også være en del hornfisk at fange fra maj måned og, som tidligere nævnt, ca 3 måneder frem.

Rejefluer, streamere (fiskeimitations-fluer) er at foretrække på pladserne. Gulp børsteorm i rød eller brun er givtige. Brug evt. en Slow Death krog og en mini-hårelastik, får at få den kunstige orm til at svømme livligt og sidde ordentlig fast på krogen. Om aftenen når mørket falder på, kan man med en sort “kunst”-orm eller en sort skumflue fange ganske godt. Sommetider kommer torskene også ind under land henunder aften. De bider gerne på det samme.

Når man vælger blink kan man som regel sige, at grumset vand kræver skarpe farver og klart vand, mere milde farver. Der er dog aldrig en regel uden undtagelse når det kommer til lystfiskeri.

Tobisblink, blanke blink – sølv, guld og kobber – hvide blink, olivengrønne blink – alle er ganske givtige på de viste pladser.

Knæk og bræk i Lillebælt udfor Gammelbro Camping.

Se denne video fra Årøsund, ca. 1 km. fra Gammelbro Camping: Klik her….

Jari

Gammelbro Fiskepladser hvor bla. lystfiskeri efter havørreder kan dyrkes.