Horne Strandvej

Kystfiskeri i Helnæs Bugt ved Horne Strandvej.

Horne Strandvej – info

Horne Strandvej udgør det sydøstlige hjørne af Helnæs Bugt. I bunden af hjørnet er et helårsfredningsbælte/fredningszone.
Horne Mølle Å ligger til grund for fredningsbæltet. Læs mere om det og fredningsbælter i det hele taget her: Fiskeregler…

Det høje terræn i bagrunden af fiskepladsen, giver gode læforhold når vinden er i syd.

Fiskepladsen består både af fast bund og blød bund. Det svinger en smule langs hele pladsen. Havørrederne kan altid fanges længere ude i kastet, men nogle dage er de også at finde tæt under land. Typisk over de større muslingebanker eller omkring dem.

Den bedste del af strækningen er fra parkeringspladsen og ind til fredningsbæltet.

Fiskearter og årstider

Havørreder: Man kan fange havørreder året rundt ved Horne Strandvej, men forår, efterår og vinter er at foretrække.

Hornfisk: Fra maj og ca. 2-3 måneder frem, kan der være en del hornfisk langs fiskepladsen. Perioden svinger fra år til år. Langt de fleste er at finde over de ydre ålegræsbælter og revler.

Ål: Fra ca. juni og frem til midt i oktober, kan man fange ål langs fiskepladsen. Fisk tæt op ad pæle, siv og stensætninger. Også de områder med ren mudder/sandbund kan være gode. Fiskeriet efter ål i Helnæs Bugt generelt, er bedst i aftenskumringen samt i løbet af natten.

Agn til fiskearter ved Horne Strandvej

Havørreder: Man kan både fange havørrederne med fluer, blink og kystwoblere. Men også fiskeri med bombardaflåd og fluer eller fjordrejer er effektivt.
I de dybere huller længere ude, kan det betale sig for blinkfiskeren at have blink, som kan hænge i lang tid i et spinstop. Det er særdeles effektivt. Knægten, OGP Silling, Nemo – fra Scandic Lures, ABU Sölv Rull, eller Baronessen fra JK Paint, er alle gode eksempler.
Blinkene er alle aflange, smalle og har en forholdsvis rolig gang i vandet. Bedst til den koldere tid.
I det sene forår, det tidlige efterår og ligeledes om sommeren, kan man bruge blink som spræller lidt mere. Disse blink er typisk formet mere som en sild eller brisling m.fl. Det kunne være Snurrebassen, LT Seeker, Fladbukken, Westin D360 eller ABU Sölv Smakk.
Fluernes form er ikke vigtig på noget tidspunkt. Bare de er mere aflange end runde. Farven er til gengæld uhyre vigtig. Brug kobber, lyserød og sort/brun i vinterhalvåret. Og sølv, grå, hvid/grøn m.fl. i sommerhalvåret. Størrelsen finder man på dagen, ganske som man gør det med blinkene eller kystwoblerne.

Hornfisk: Hornfiskene hugger på det samme som bruges til havørrederne. Det er derfor ikke nødvendigt at bruge andet. På den måde udelukker man ikke nogen fangstmuligheder. En prop og et stykke sild eller brisling, kan også bruges til hornfiskene ved Horne Strandvej. En reje kan også sættes på krogen med stor effektivitet.

Ål: Til ålefiskeriet i bugten er regnorm alt man behøver. Fisk på bunden med et lod og en krog eller med en prop. Brug evt. et knælyst til proppen og en klokke til stangen, når der fiskes med bundforfang. Så kan ålenes hug høres eller ses…

Tilgængelighed og parkering

Kystpladsen er behagelig at vadefiske langs og let tilgængelig.

Man kan parkere helt nede ved vandet. Se hvor her: Parkering…

Knæk og bræk ved Horne Strandvej.

Jari – Lystfiskeri Danmark