Havnsø

Kystfiskeri udfor Havnsø tæt på Vesterlyng Camping.

Havnsø – Lystfiskeri

Havnsø er en smuk fiskeplads i Nekselø Bugt. Man kan parkere lige ved den og fange fisk fra de allerførste meter. Man kan hovedsageligt fange havørreder fra pladsen, men i sommersæsonen er her også tale om en god fiskeplads til fangst af hornfisk.

Det er muligt at gå til pladsen fra Vesterlyng Camping på ganske få minutter eller køre dertil på ca. 3 minutter.

Parker her: Parkering ud til vandet…

Waders er en absolut nødvendighed for at kunne affiske denne fiskeplads ordentligt og få mest ud af den.

Vand og bundforhold

Foran parkeringspladsen og i starten af fiskepladsen er et dybere område. Et område som man kan fiske ud over fra et lavvandsområde med sandbund. Der er ofte en en del havørreder i hullet og langs skrænten til det. Længere mod vest begynder bundforholdene at være mere varierede. Dog er der tale om et stort lavvandsområde. Huller, render, forhøjninger med ålegræs, bæretangsbuske og tangbælter deraf kendetegner denne del af pladsen.

Gennemsnitsdybden, hvis man ser bort fra det dybere hul op mod Havnsø Havn, er ca. 60-70 cm.

Årstider – fiskearter ved Havnsø

Havørred: Alle årstider er gode når det kommer til havørredfiskeri ved Havnsø. Det samme gør sig gældende i hele Nekselø Bugt.
Læs mere her: Nekselø Bugt…

Hornfisk: Fra ca. maj og 2-4 måneder frem. Sæsonen svinger en del da årstiderne vejrmæssigt svinger og derfor også strømninger og vandtemperatur.

Skrubbe: Sommersæsonen er at foretrække, men skrubberne kan fanges hele året rundt.

Fangstmetoder

Havørred: Som fluefisker kan man gå og fiske imellem stenene og tangplanterne i området og finde ganske store fisk. Ofte er streamere ganske givende. Klassiske tobisimitationer eller rejefluer i grå, brun eller hvid. En lyserød rejeflue kan gøre sig gældende i vintersæsonen.

Spinnefiskeren får oftest flest fisk ud af pladsen. Grunden til det er at fiskene ofte også står langt ude over dybere vand. Desuden er der mange sild og tobis i området i sommerhalvåret. Det betyder at havørrederne ofte gerne vil have større agn. Man skal derfor ikke afvige fra at bruge blink fra 20-35 gram på denne fiskeplads.

Hornfisk: De samme agn som gør sig gældende til havørrederne kan bruges til at fange hornfiskene med. Det er dog særdeles effektivt at fiske med en prop eller et stykke sild, brisling, tobis eller en reje. Der er flest hornfisk over den del af strækningen ved Havnsø hvor der er mest åregræs. Typisk i det lavere vand.

Skrubbe: Et simpelt forfang med et lod og 2 kroge er nok. Som madding kan man bruge børsteorm, sandorm eller skalrejer. Kast evt. ud på skrænten til det dybe hvor der er ren sandbund og afvent hug. Kaster man ud for tæt på tangbælterne tager krabberne maddingen.

Køb dit grej og madding her: Neptun Fiskegrej – Rudsgade 5 – Ruds-Vedby.

Knæk og bræk med dit lystfiskeri ved Havnsø.

Jari – Lystfiskeri Danmark