Fiskesøerne er opstartssteder med forbehold…

Fiskesøerne er et opstartssted med forbehold

Fiskesøerne er opstartssteder med forbehold – forklaring

Fiskesøerne er opstartssteder med forbehold. Grundene til at fiskesøerne ikke altid er de bedste steder at starte hobbyen, lystfiskeri, er, at fiskeriet ikke giver et reelt billede på, hvad lystfiskeri de fleste andre steder kan være.

Desuden fejltolker mange hvad put and takefiskeri står for. Mange tror det er et sikkert fangstkort man køber sig til. Det er det ikke. Nogle dage og nogle steder, endda langt fra.

Tager man sine børn med til en fiskesø fordi man tror der er fangstgaranti, tager man i 80% af tilfældene fejl. Det er langt mere sikkert at besøge sin lokale sø og fiske efter skaller eller aborrer deri. Den fangst forældrene ofte mener er mest værd er det ofte ikke for børnene. Mange forældre tænker i, at de skal fange noget stort fra starten af. I værre tilfælde arrangerer de endda fisketure ud fra hvad de helst selv vil fange, frem for at tage børnene med hen, hvor chancen for en god start er mere reglen end undtagelsen.

En god start på hobbyen lystfiskeri er: En rolig tilgang til fiskeriet, hygge og samvær med forældrene/bedsteforældrene m.m., samt at alle fisk er interessante uanset størrelse… Starter man med noget stort, kan der ofte være langt til glæden over mindre fisk. Især for børn… Nogle voksne har det dog på samme måde. De har måske altid fisket fra en kutter, hvor de er vant til store torsk og sej m.fl. Nogen af dem har svært ved at finde glæden i noget der er mindre, uanset fiskeart. Det er sørgeligt, men sandt…

Via. lystfiskeri får man et indblik i livet under vandet og tager man alle arter med, vil man også bedre forstå fiskenes ageren. Det gælder både rovfisk og fredfisk og de to genres afhængighed af hinanden. Også hvordan de skal fanges og hvornår…

Put and takefiskeri er naturligvis mere end bare ørreder. Nogle af søerne var naturlige før de blev til fiskesøer/put and takesøer og har stadig en del af de oprindelige fiskearter tilbage i søen.

Fiskesøerne er opstartssteder med forbehold – de gode sider

Selvom fiskesøerne er opstartssteder med forbehold, bl.a. de ovennævnte, så er der en del sikkerhed og fordele på andre måder- og til tider alligevel similære forhold at finde.

  • Det er nemt at komme til vandet.
  • Der er sjældent farlige områder for børn.
  • Toiletter er ofte at finde ved fiskesøerne.
  • Der er typisk altid nogen til at hjælpe med at få fisken på land, samt til at give tips og tricks m.m.
  • Renseborde, bord/bænkesæt og skraldespande.
  • Flot natur og ro.
  • Flere spændende ørredarter og ofte mange af dem.
  • Man ved med sikkerhed der er ørreder i vandet.
  • Det sociale aspekt, hvis det er et man søger. Nogen at snakke med og nogen at se på, hvis de fanger fisk, imens man selv venter.
  • Når man tager ørreder fra en fiskesø med hjem, sparer man på naturens oprindelige resurser.

Det er naturligvis ikke kun i ferskvand, hvor den gode opstart kan findes. Også lystfiskeri efter fladfisk eller sild, er gode måder at begynde sin bobby på. Læs om fiskeri efter sild her: Sildefiskeri…

Måske den værste…

Mange af fiskesøerne byder på størfiskeri. Her har jeg mødt langt flere “skadede børn”, end under noget andet lystfiskeri i Danmark. Deres far har eksempelvis startet med at tage barnet med ud efter stør. Fisk som i Danmark, sættes ud i størrelser op over 100 kg. De fleste søer som har stør, har individer over 40-50 kg.

Når man hører de børn med stør på samvittigheden tale om lystfiskeri, svarer det til at høre på en person med mange penge. En der mener at en bil under 1 million kroner, ikke er en bil værd at køre i. Barnet mister fodfæste, da realiteten ude i landets “normale” fiskevande, ikke kommer i nærheden af så store fangster. Når de så endelig kommer ud til en å, en sø eller fjord for at fiske, er normalen i sindet helt ude af proportioner. En ærgerlig tendens i Danmark, som jeg ser mere og mere af.

Start småt og lad selv barnet afgøre hvad der spændende for ham eller hende. Før dem gerne videre, hvis man fornemmer at der efterhånden skal mere til. Børn skal inspireres og gerne kontinuerligt. Der er børn, som selv finder næste skridt, men dem er der ikke mange af.

Man kan selvfølgelig påpege, at der måske er flere rigtige retninger – til det vil  jeg nævne følgende.

Ønsker du at dit barn gerne vil fiske og nyde det resten af livet, så er den rette tilknytning til verdenen essentiel. Langt de fleste børn jeg har mødt, og som har mistet interessen, startede ikke fra bunden…

– Og jeg har mødt mange igennem mit lystfiskerliv, samt gennem mit arbejde med lystfiskeri på fuldtid i snart 9 år.

Jeg håber du/I finder vejen der passer til jer.

/Jari


Læs om et godt bud på en god opstart her: Skallefiskeri…