Fang de store ål til røgning…

Fang de store ål til røgning i Danmark.

Fang de store ål til røgning om sommeren i Danmark. De store ål fra 800 gram og opefter er fremragende til røgning. De er generelt aktive om natten og kan fanges i både søer, åer, bække, moser, fjorde og langs kysten. De store ål er lettere at fange med agnfisk end med orm, men en god stor klase orm kan dog til tider – samt i nogle fiskevande – også være vejen frem.

I modsætning til hvad mange tror, er der pt. anno 2021 ikke fredning på ål – for lystfiskere.

Der fanges flere og flere ål i Danmark, hvor de seneste 3 år, har stået for den største opadgående kurve i lang tid. Det kan blandt andet dokumenteres fra de seneste 3 års ålefangster i både Mariager Fjord, Limfjorden, herunder også Skive Fjord, samt Flensborg Fjord. I fjordene har både fritidsfiskere, bierhvervsfiskere og erhvervsfiskere, alt for ofte fyldte ruser…

Få bekræftet at ålen ikke er fredet her: Fredningstider Ferskvand og her: Fredningstider Saltvand.

Mindstemål på Gulål er dog eksisterende og skal overholdes: Saltvand og mindstemål i Ferskvand.

(Gulålen har generelt en mørk ryg og er gul/brunlig på bugen.)

Fang de store ål til røgning – fangstmetoder

Den letteste måde at fange store ål på, er ved brugen af en prop… Med et knæklys på toppen, kan man se om der er bid i mørket. Det er dog ikke grunden til, at denne metode er lettest. Når man fisker med en prop, kan man lettere placere agnen lige over bunden, uanset om der er tale om orm eller agnfisk. Selvom ålene kan smage sig frem til agnen under vandet, gør placeringen lige over bunden også agnen mere synlig. Derudover er chancen for, at agnen sætter sig i grøden, når der fiskes i ferskvand eller i tangen i saltvand, betydeligt reduceret.

En anden metode som også er givende er, at “bundmede”. Altså at man fisker med orm eller agnfisk helt nede på bunden. For at høre ålene bide under denne form for fiskeri, kan man benytte en klokke, som kan monteres på stangspidsen. Den moderne lystfisker kan benytte sig af en elektronisk bidmelder… Det er også muligt at sidde med stangen i hånden, hvorved man kan mærke når ålen hugger.
Når man flytter agnen under denne form for fiskeri, kan man miste den i vandets plantevækster. Her kan det derfor være en fordel at besøge vandet i dagslys og finde de mere bare områder. Der er ålene også på jagt i mørket.

Obs: En stor ål kan sagtens trække stang og hjul i vandet. Derfor er det en god ide, eksempelvis at benytte en stangholder og løsne bremsen eller sætte en pløk fra f.eks. et telt, ind foran “hjulfod og hjulholder”. Der er mange ting man kan gøre, men det bedste er, at være tilstede under fiskeriet.

Agn

Agnfisk er den absolut mest givende agn, når det kommer til de helt store ål. Mindre skaller eller løjer kan bruges med stor succes i landets søer, moser og i landets åer og bække. I saltvand og brakvand er sild, tobis og brisling ganske glimrende.

Der er regler for, om man må bruge saltvandsfisk som agn i ferskvand. Læs om det her: Fødevarestyrelsen…

Ganske almindelige regnorm kan bruges de fleste steder. Men ude ved kysten kan også sandorm bruges, endda med fordel i forhold til regnorm. Inde i Danmarks fjorde, samt i åerne og søerne med ferskvand, er regnorm mest givende.

Brug enkeltkroge til ormene og små trekroge når der fiskes med agnfisk. (1-2 trekroge)

Find ålene her

Fang de store ål til røgning følgende steder:

  • Langs siv.
  • Omkring store sten.
  • Under og omkring broer og bådbroer.
  • I grøderender.
  • Imellem og lige op ad tangpletter og tangbælter.
  • Over blødere og mørkere bund.
  • Over og nedenfor skrænter.

Der er mange steder ålene kan være og i realiteten kan de være overalt, i aften- og nattemørket om sommeren. De jager hvor der er noget at spise og nogle steder er der fødeemner overalt.

Det er altid vigtigt at fange ål med forbehold. Hjemtag derfor kun hvad du og dine nærmeste kan spise.

Rigtig god åletur.

/Jari


Læs alt om generelle regler m.m. for lystfiskeri i Danmark her: Fiskeregler…