Fakta

Fakta om Helnæs Bugt

Fakta om Helnæs Bugt

Fakta om Helnæs Bugt kan du finde her. Farvandet/fjorden/bugten, kært barn har mange definitioner og kan på sin vis da også indbefattes under alle tre.

I bugten er 4 øer: Fiskeholm, Vigø, Horsehoved og Illumø. På sin vis er selve Helnæs også en ø, men er forenet via en dæmning til fastlandet. Den kaldes derfor en halvø. Læs mere om den her: Helnæs…

Størrelsen på bugten ligger omkring de 50-51 km2.

Bugten ender eller starter for så vidt ude ved Bøjden i Syd og det samme gør den mod nord/nordvest ved Brunhuse og Agernæs.
Skal man køre fra den ene ende til den anden, i dette tilfælde fra et af de sydligste punkter på Helnæs og til Bøjden, ville det tage ca. 45 minutter.

Vanddybden svinger meget. Huller ned til mere end 10 meters dybde er at finde. Gennemsnitsdybden ligger omkring de 5 meter. Langs fiskepladserne som er at finde tæt under land, ligger gennemsnitsdybden på godt 80 cm.

Ønsker man en spændende rundtur i Helnæs Bugt, kan en sådan bookes her: Rundtur på vandet…

Dyrelivet

Dyrelivet rundt om bugten – samt i, på og over vandet er utrolig varieret. Diverse vadefugle, andefugle, rovfugle og trækfugle gæster området hvert år. Havørnen kan ofte ses svæve over bugten i sin søgen efter fisk og fugle. Under vandet er en enorm bestand af havørreder, hovedsageligt om foråret og efteråret. Om sommeren ses både sæler og marsvin gæste området.

Læs meget mere om flora og fauna m.m. i disse links:

Fakta om Helnæs Bugt – lystfiskeri/kystfiskeri

Lystfiskeri både i og udenfor bugten, kan i perioder være med i den absolutte top over dansk kystfiskeri. Kystfiskeri efter havørreder vel at mærke. Der er mange steder i Danmark som, set over et helt år, slår Helnæs Bugt med flere længder. Ikke desto mindre er der nogle fiskepladser/kystpladser i bugten, som når de er gode, er nogle af landets bedste.

Læs alt om fiskepladserne her på siden. Bl.a. om hvor du kan parkere nær dem eller ved dem, samt om hvad du kan fange, hvad med og hvornår.

Rigtig god fornøjelse med dit ophold ved Helnæs Bugt

Jari – Lystfiskeri Danmark