Esbjerg Havn

Lystfiskeri i Esbjerg Havn

Esbjerg Havn – lystfiskeri

Esbjerg Havn byder på flere muligheder for lystfiskeri. Det er bl.a. muligt at fange både makrel, skrubber og sild i og omkring havnen. Man kan også være heldig at fange havørreder, stavsild og hvilling.

Det er dog ikke alle steder på havnen man må fiske fra. Det sted hvor flest lystfiskere står, er da også den eneste offentlige fiskeplads ved Esbjerg Havn. Her er tale om Doggerkajen. Parkeringspladsen er at finde på midten af kajen/molen. Det er ikke tilladt at køre ud for enden af den i sydlig retning. Det tager heldigvis kun et minut at gå dertil fra parkeringspladsen. Er vejen derud spærret af med en kæde eller andet så er der travlt den dag, og at gå derud når det er tilfældet, er derfor ikke anbefalelsesværdigt af sikkerhedsmæssige årsager.

Resten af molen og kajen kan man også fiske fra. Det betyder at man altid fiske fra fiskepladsen uanset om den sydlige halvdel er afspærret eller ej.

Generelt set er havnen i Esbjerg ikke børnevenlig, når det kommer til at stå og fiske fra den. Endnu…

Et sted er dog nogenlunde til at stå og fiske fra for de fleste og det er den yderste sydlige del. Enden af kajen og på indersiden af den.

Parker her: Doggerkaj…

Det tager ca. 33 minutter at køre til Esbjerg Havn fra Ribe Camping.

Vand og Bundforhold

På indersiden af Doggerkaj er der ca. 5 meter dybt. For enden af den i sydlig retning og på ydersiden er der over 9 meter dybt.

Den nordligste del, hvor man står og fisker fra stenene eller fra lystfiskerplatformene, er der en maksdybde på ca. 1-2 meter.

Årstider – fiskearter i og omkring Esbjerg Havn

Makrel: Fra ca. juni og 1-3 måneder frem.

Sild: Marts og april.

Skrubbe: Året rundt.

Alle andre fiskearter er der et fåtal af og man skal regne med dem som en sjælden bifangst.

Fangstmetoder:

Makrel: Makrellerne i Esbjerg Havn kan fanges på flere måder. En af de mest benyttede fangstmetoder er et makrelforfang og et blink i enden af det. Her kastes ud og spinnes ind i et forholdsvist jævnt tæmpo, hvor man laver kortvarige spinstop undervejs for at lade forfanget fiske mod dybden.

En populær fiskemetode på Esjberg Havn, som egentlig ikke bruges så mange andre steder er, at have et forfang med f.eks. 2-6 kroge. Et lod bindes i enden. På krogene sætter man sildestykker. Der kastes ud og derefter venter man på makrellerne komme og hugger. En metode som i reglen bruges mere til fiskeri efter fladfisk.

Man kan også vælge at bruge et blink alene og stå og kaste ud og spinne ind gentagne gange.

Læs mere om det at fange makrel her: Makrelfiskeri…

Sild: Sildene skal fanges med sildeforfang. Men nogengange undervurderer man hvor glubsk en sild egentlig kan være. En sild på f.eks. 15 cm. kan sagtens finde på at hugge på et blink i samme længde. Så at have et blink i enden af sildeforfanget er til tider en fordel… Kast ud og og spin ind. Tilføj rolige spinstop under indspinningen og lad forfanget arbejde sig ned i dybden.

Obs: Nogle dage er sildene, ganske som makrellerne kan være det, helt nede ved bunden. Andre dage er de at fange helt oppe i overfladen.

Skrubbe: Vil man fange skrubber fra Esbjerg Havn gøres det bedst på ydersiden af havnen/Doggerkajen. Brug et forfang med sildestykker, sandorm eller børsteorm. Bind et lod i enden, kast ud og afvent hug. De fleste forfang man kan købe i butikkerne kommer dog med et lod som allerede er bundet i linen. Agnfisk og orm kan købes i den nærmeste grejbutik i Esbjerg.

Rigtig god fornøjelse.

Jari – Lystfiskeri Danmark


Læs alt om overnatning på Ribe Camping her: Ribe Camping…